Reklama

Terapia w czasie epidemii

Specjalne obostrzenia sanitarne, ograniczone możliwości naboru pacjentów, specyficzne trudności ujawniane przez pacjentów już będących w leczeniu to rzeczywistość, z którą przyszło się zmierzyć również w oddziale terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od alkoholu w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu.

Dotychczasowa praca penitencjarno-terapeutyczna musiała zostać dostosowana do nowej rzeczywistości – pandemii koronawirusa i zachowań ukierunkowanych na ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń.

W tej rzeczywistości nie można było zapomnieć o jednym z celów odbywania kary pozbawienia wolności czyli oddziaływaniach terapeutycznych wobec skazanych uzależnionych. Z tą sytuacją poradziła sobie, doskonale wyszkolona kadra specjalistów psychoterapii uzależnień pracujących w oddziale terapeutycznym w Nowym Wiśniczu.

Bezpośrednio po wprowadzeniu obostrzeń skupiono się na prowadzeniu terapii w formie zintensyfikowanych kontaktów indywidualnych, w trakcie których realizowano również elementy mikroedukacji.

Dodatkowo podjęto szereg działań mających na celu redukcję trudnych emocji wynikających z barku kontaktu z bliskimi, niepokojącymi informacjami o rozprzestrzenianiu się koronawirusa w kraju i niewiadomej dotyczącej okresu „ścisłej izolacji”.

Udało się zaangażować pacjentów w wypożyczanie gier planszowych, książek i filmów edukacyjnych dotyczących problematyki uzależnień. Częsty kontakt indywidualny z terapeutami pozwolił na odreagowania napięć i poszerzenie wglądu w świat swoich wartości życiowych oraz planów dotyczących życia po opuszczeniu zakładu karnego.

Współpracujące z oddziałem terapeutycznym grupy samopomocowe Anonimowych Alkoholików nie zapomniały o wspieraniu w wychodzeniu z uzależnienia pacjentów pozbawionych wolności. Pomimo braku możliwości prowadzenia mitingów AA na terenie zakładu z uwagi na ochronę sanitarną, przesyłane są na bieżąco materiały i broszury, które terapeuci udostępniają skazanym.

#RESORTSPRAWIEDLIWOŚCIPOMAGA

źródło: Zakład Karny Nowy Wiśnicz