Reklama

Pracownik wiśnickiej poczty z koronawirusem. Zmiana organizacji pracy placówki

Wczoraj sieć obiegła wiadomość o zawieszeniu do odwołania mszy i nabożeństw w wiśnickiej parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Tego samego dnia, w związku z zakażeniem koronawirusem pracownika, została przeprowadzona dezynfekcja wiśnickiego urzędu pocztowego.

Dodatni test na obecność wirusa SARS-CoV-2 uzyskała jedna z pracownic wiśnickiej placówki pocztowej. Pracownik wykazał się odpowiedzialnością i w piątek 24 kwietnia br. był nieobecny w pracy i poinformował, że osoba wspólnie z nią zamieszkała w czwartek otrzymała pozytywny wynik testu w kierunku zarażenia koronawirusem – poinformowało nas biuro rzecznika Poczty Polskiej. W związku z potwierdzonym wynikiem badania na obecność wirusa, pracownica poczty została objęta kwarantanną domową i w chwili obecnej jest w stanie dobrym – poinformowała nas Poczta Polska.W konsekwencji tego zdarzenia kolejnych 3 pracowników wiśnickiej placówki jest objętych 14-dniową kwarantanną i będą poddani badaniom na obecność wirusa.

Pojawienie się wirusa w urzędzie postawiło pytania o bezpieczeństwo osób korzystających z usług poczty. Dominika Łatak – Glonek z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krakowie informuje, że w urzędzie do minimum ograniczono kontakt pomiędzy klientem a pracownikiem. Pracownica ostatni raz była w pracy 23.04.2020 [tj. w czwartek – przyp. MK] (…) pracowała na stanowisku obsługi klienta. Pracę świadczyła w przyłbicy na stanowisku zabezpieczonym pleksi. Stanowiska obsługi klienta są oddalone od siebie o 1,5 m i wyposażone w żele dezynfekcyjne. Systematycznie były też dezynfekowane blaty i inne powierzchnie w całym urzędzie – poinformowała rzecznik WSSE w Krakowie. Ponadto tak w wiśnickiej jak i innych placówkach pocztowych stosowane są procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i korzystającym z usług pocztowych. Procedury te zakładają, że w placówce pocztowej może znajdować się maksymalnie 1 klient do każdego czynnego okienka, okienka są oddzielone od strefy klienta przegrodami z pleksi oraz specjalnie utworzoną strefą ochronną wynoszącą 1,50 metra. Klient nie może podejść bliżej do okienka niż na odległość 1,50 metra – dodała Dominika Łatak Glonek, która podkreśliła, że w celu maksymalnej ochrony pracowników oraz klientów przed potencjalnym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 wszyscy pracownicy w Urzędzie Pocztowym Nowy Wiśnicz podczas obsługi klienta noszą maseczki.

Pracownicy służby doręczeń oraz służby obsługi klienta są wyposażeni oraz zobowiązani do stosowania środków ochrony osobistej (płyny do dezynfekcji zarówno rąk jak i powierzchni, rękawiczki, maseczki).

W bieżącym tygodniu placówka będzie czynna w godzinach 9.00-15.00 i realizować ma swoje zadania. Proces doręczania korespondencji jest również realizowany. Przesyłki pocztowe oraz przekazy emerytalno-rentowe doręczane są przez pracowników skierowanych z innych urzędów pocztowych – poinformowało nas biuro rzecznika prasowego Poczty Polskiej S.A. Co ważne Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni w związku z ujemnymi wynikami testu odstąpił od nałożenia kwarantanny na listonoszy – obecnie osoby te znajdują się na urlopach wypoczynkowych i mają wrócić do pracy 4 maja – przekazało nam biuro rzecznika.