Reklama

Wprowadzono stan epidemii. Co to oznacza?

Wczoraj rząd RP wprowadził w Polsce przewidziany w przepisach stan epidemii, który zastąpił wcześniejszy stan zagrożenia epidemicznego. Wprowadzenie wyższego stanu ma zapewne związek z coraz większą skalą zarażeń koronawirusem oraz chęcią jego powstrzymania decyzjami administracyjnymi.  Co oznacza stan epidemii?  

 

Zgodnie z ustawą stan epidemii oznacza sytuację prawną wprowadzoną na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii.   Stan epidemii wprowadza kolejne pojęcie – strefy zero – obszaru, na którym wystąpił stan epidemii, znajdujący się bezpośrednio wokół ogniska wirusa, podlegający ograniczeniom, w szczególności zakazom, nakazom oraz środkom kontroli. Czy władze wykorzystają ten przepis do zamykania konkretnych obszarów, bądź też miast zagrożonych wirusem?

 

Przepisy wskazują, że tak dotychczasowy stan zagrożenia epidemicznego oraz wprowadzony wczoraj stan epidemii mogą nieść ze sobą następujące  obostrzenia:

–  czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się

–  czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych;

–  czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy;

–  zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności

–  obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów,

–  nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi,

–  obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych.