Reklama

Ograniczenia widzeń oraz pracy zewnętrznej skazanych w wiśnickim więzieniu

Od czwartku zostały wstrzymane widzenia skazanych w zakładach karnych i aresztach śledczych. Ograniczona została również praca osadzonych poza więziennymi murami. Tak też dzieje się między innymi w wiśnickim zakładzie karnym. W ten między innymi sposób Służba Więzienna próbuje przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 

W środę 18 marca dyrektor Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu – ppłk Paweł Jastrzębski zarządził, aby począwszy od 19 marca (czwartku) wstrzymać na okres 7 dni udzielanie widzeń osadzonym, odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych.  Ograniczono również zatrudnienie osadzonych poza terenm zakładu, za wyjątkiem pracy w firmie przetwórstwa spożywczego z terenu powiatu brzeskiego. Podjęte działania wpisują się w odgórne działania formacji. Nadzorujący Służbę Więzienną w Ministerstwie Sprawiedliwości minister Michał Wójcik stwierdził, że podjęte decyzje mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa osadzonym oraz funkcjonariuszom i pracownikom więziennictwa.

 

We wszystkich jednostkach Służby Więziennej obowiązuje również od 12 marca profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren. W przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 38 stopni Celsjusza, badana osoba nie wejdize na teren jednostki.