Reklama

W marcu XI Przegląd Młodzieży CK-Art

W dniach 23-27 marca odbędzie się znany i lubiany Przegląd Twórczości Młodzieży CK-art organizowany przez Centrum Kultury w Gdowie. Będzie to już jedenasta edycja festiwalu, w czasie którego młodzież z terenu powiatu wielickiego i powiatów ościennych zmierzą się we wszystkich dziedzinach twórczości za wyjątkiem teatru.

Corocznie w Przeglądzie uczestniczy prawie 600 młodych osób reprezentujących ponad 30 placówek oświatowych i kulturalnych z terenu 7 powiatów: wielickiego, krakowskiego, bocheńskiego, nowotarskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, limanowskiego.  Celem Przeglądu jest pobudzenie wrażliwości i aktywności artystycznej młodzieży, prezentacja i popularyzacja jej dorobku artystycznego oraz inspirowanie młodych ludzi do poszukiwań form twórczej wypowiedzi.

Duże zainteresowanie młodzieży projektem CK-art zaowocowało nawiązaniem współpracy ze Stowarzyszeniem Sztuki i Edukacji Artystycznej w Krakowie, organizatorem Małopolskiego Festiwalu Form Tanecznych i Muzycznych ,,Talenty Małopolski”. W myśl wspólnych ustaleń również tegoroczna edycja CK-art 2020 w kategoriach muzyka i taniec będzie, podobnie jak w latach ubiegłych, jednocześnie etapem powiatowym ,,Talentów Małopolskich” – dotyczy to wyłącznie młodzieży reprezentującej powiat wielicki, uczestnicy z innych powiatów biorą udział wyłącznie w festiwalu CK-art. Na laureatów przeglądu czekają unikatowe statuetki CK-art, możliwość zaprezentowania się podczas wydarzeń artystycznych organizowanych prze Centrum Kultury w Gdowie, pomoc przy kwalifikacjach do programów telewizyjnych oraz nagrody rzeczowe.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 13 marca 2020.

Regulamin oraz karty zgłoszeń znajdziesz na www.ck.gdow.pl