Owocna współpraca Służby Więziennej i Policji. Przechwycono telefon i narkotyki

W środę 15 maja w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu udaremniono próbę dostarczenia do oddziału mieszkalnego przedmiotów niedozwolonych. Był to też efekt ścisłej współpracy pomiędzy Służbą Więzienną a Policją. 

W środę, do Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu zgłosili się funkcjonariusze Policji i Służby Więziennej, którzy prowadzili czynności operacyjne wobec osoby podejrzanej o próbę dostarczenia przedmiotów niedozwolonych na teren jednostki penitencjarnej. Podejrzana przybyła do wiśnickiego więzienia w celu odbycia widzenia z jednym z osadzonych. W porozumieniu z dyrekcją jednostki oraz Kierownikiem Działu Ochrony przystąpiono do realizacji czynności operacyjnych. Zezwolono na odbycie widzenia. W jego trakcie odwiedzająca mężczyznę kobieta zasłaniając widoczność  funkcjonariuszowi prowadzącemu widzenie, wyjęła spod bluzki zawiniątko i przekazała je osadzonemu, które ten próbował ukryć.  Funkcjonariusze złapali parę na gorącym uczynku. Przechwycili i udaremnili wprowadzenie na teren mieszkalny więzienia mini telefonu komórkowego z przewodem USB, trzech kart SIM,  a także 1 grama suszu (w wyniku badania narkotestem ustalono, że była to marihuana) oraz 15 gram białego proszku (ustalono, że był to narkotyk o nazwie HE-XEN). Odwiedzająca została przekazana do dyspozycji funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.