Reklama

Nowe stawki za śmieci w gminach powiatu bocheńskiego

W związku ze zmieniającą się sytuacją na rynku odbierania, przechowywania i przetwarzania odpadów, a także znacznymi zmianami w ustawie o odpadach, w całej Polsce samorządy zmuszone są do podnoszenia opłat za wywóz śmieci. Podwyżki te nie ominęły powiatu bocheńskiego. Jak kształtują się nowe ceny w regionie?

Nowe przepisy przede wszystkim zakładają konieczność segregacji. Odstąpiono od dotychczasowego wyboru czy na danej posesji śmieci są segregowane czy też nie,  na wszystkich nakładając ujednoliconą stawkę za wywóz odpadów. Ponadto za nieselektywne gromadzenie śmieci zaplanowano kary wynoszące dwu, trzy lub czterokrotność podstawowej stawki.

 

Gmina miejsko-wiejska Nowy Wiśnicz:

Opłata za wywóz śmieci segregowanych: 16 zł/os.

Opłata za brak selekcji: 32 zł/os.

Stawki obowiązują od 1 stycznia 2020 r.

 

Gmina Drwinia:

Opłata za wywóz śmieci segregowanych: 16 zł/os.

Opłata za brak selekcji: 32 zł/os.

Stawki obowiązują od 1 stycznia 2020 r.

 

Gmina Lipnica Murowana:

Opłata za wywóz śmieci segregowanych: 15 zł/os.

Opłata za brak selekcji: 30zł/os.

Stawki obowiązują od 1 stycznia 2020 r.

 

Gmina Łapanów:

Opłata za wywóz śmieci segregowanych: 16,50 zł/os. (do czterech mieszkańców nieruchomości)

Opłata za brak selekcji: 33zł/os. (do czterech mieszkańców nieruchomości)

Stawki obowiązują od 1 stycznia 2020 r.

 

Gmina Rzezawa:

Opłata za wywóz śmieci segregowanych: 20 zł/os. (od 1 do 4 mieszkańców nieruchomości) 18 zł/os. (piąty i każdy kolejny mieszkaniec nieruchomości)

Opłata za brak selekcji: 40 zł/os.

Stawki obowiązują od 1 stycznia 2020 r.

 

Gmina Trzciana:

Opłata za wywóz śmieci segregowanych: 15 zł/os.

Opłata za brak selekcji: 30 zł/os.

Stawki obowiązują od 1 stycznia 2020 r.

 

Gmina Żegocina:

Opłata za wywóz śmieci segregowanych: 18 zł/os.

Opłata za brak selekcji: 36 zł/os.

Stawki obowiązują od 1 stycznia 2020 r.

 

Gmina Bochnia:

Opłata za wywóz śmieci segregowanych: 25 zł/os.

Opłata za brak selekcji: 50 zł/os.

Stawki obowiązują od 1 stycznia 2020 r.

 

Miasto Bochnia:

Procedowanie nowych stawek zostało przez Radę Miasta Bochnia przeniesione na sesję w styczniu 2020 r. Proponowana przez burmistrza Stefana Kolawińskiego nowa stawka wynosi 24 zł/os. za wywóz śmieci segregowanych i 48 zł/os. za niedopełnienie obowiązku segregacji.

 

fot.: CopleyNathan/Pixabay.com