Powiat bocheński. Mieszkańcy zebrali ponad tonę śmieci

Z dumą informujemy, iż dzięki społecznemu zaangażowaniu wielu wspaniałych mieszkańców, z okolicy zniknęło 1200 kg śmieci a to za sprawą Wielkiego Sąsiedzkiego Sprzątania Bocheńszczyzny. Organizatorem akcji było Starostwo Powiatowe w Bochni przy współpracy z firmą Ekombud i mieszkańcami.

Podczas Wielkiego Sąsiedzkiego Sprzątania Bocheńszczyzny mogła porazić skala zaśmiecenia naszego regionu! Śmieci były wszędzie i niestety często nie znalazły się tam przypadkowo – butelki, puszki, opakowania po chipsach, sokach….można wyliczać w nieskończoność. Jeśli dołożymy to tego wyrzucone z premedytacją opony, dywany, kineskopy czy nawet fotele samochodowe to naprawdę mamy się czego wstydzić. Zebrano 103 worki odpadów!

Tym bardziej wielkie brawa należą się tym wszystkim, którzy zorganizowali swoją grupę sprzątającą aby uczynić swoją okolicę bardziej estetyczną tj. :

StowarzyszeniaRESCUE TEAM BOCHNIA,
Harcerze z 1 Środowiskowego Szczepu Drużyn Bocheńskich Gniazd
Mieszkańcy bloków ul. Turkowskiego
Połączone siły Reaktora B7 i Siły Niepodległości
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Cerekiew
Mieszkańcy Osiedla Smyków – Wygoda,
Mieszkańcy Osiedla Kurów
Grupa Mieszkańców Nieprześni,
Grupa uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni zaangażowana w projekt Eco-Zone
Mieszkańcy Osiedla Karolina w Bochni
Podopieczni Specjalnego Ośrodka – Szkolno Wychowawczego w Bochni.

Wielkie podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy przyłączyli się do sprzątania jak również do firmy Ekombud sp. z o.o. która zapewniła odbiór odpadów oraz worki i rękawice – bez Was ta akcja nie byłaby możliwa!

Mimo, że poziom świadomości wydaje się być wysoki to jednak nie idzie to w parze z nawykami wielu z nas! Pamiętajmy aby nie zostawiać śmieci w miejscach niedozwolonych, gdyż będą się rozkładać przez setki lat, a same w sobie stanowią zagrożenie dla nas ale i dla dzikich zwierząt.

Chcielibyśmy aby Wielkie Sąsiedzkie Sprzątanie Bocheńszczyzny stała się cyklicznym wydarzeniem, mając nadzieję, że fotografie przemówią do rozsądku tym, którzy są sprawcami zaśmiecenia naszego regionu i porzuconych śmieci z roku na rok będzie coraz mniej!
Działania organizowane przez Powiat Bocheński w ramach projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMALOPOOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005 realizowany przy wsparciu programu LIFE Unii Europejskiej oraz NFOŚiGW.

Fot. Nadesłane przez uczestników akcji.

Informacja nadesłana