Drodzy Małopolscy Rolnicy!

Od 15 marca 2024 r. można składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych. Wniosek, tak jak w ubiegłych latach, należy złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej – za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Dostęp do aplikacji jest możliwy poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE), na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr.

W pierwszym kroku należy zalogować się przez PUE, czyli Platformę Usług Elektronicznych do aplikacji eWniosekPlus, która umożliwi złożenie wniosku o przyznanie płatności na 2024 rok.

Niezbędne do przygotowania wniosku będą poniższe dane:

  • login i hasło do aplikacji eWniosekPlus lub do profilu zaufanego,
  • numer identyfikacyjny nadany zgodnie z przepisami dotyczącymi krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  • informacje i dane dotyczące gospodarstwa, obejmujące m.in. powierzchnię i rodzaje upraw, które rolnik zamierza zadeklarować,
  • dane dotyczące zwierząt zgłoszonych do systemu IRZplus prowadzonego przez ARiMR,
  • wymagane załączniki do wniosku, zależne od rodzaju płatności, o którą się ubiega.

Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesława Siekierskiego, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, oferuje rolnikom bezpłatną pomoc i wsparcie w wypełnianiu wniosku poprzez aplikację eWniosekPlus.

Uwaga!

W celu uniknięcia dużych kolejek pod koniec terminu składania wniosków, zachęcamy do jak najwcześniejszego kontaktu z Zespołami Doradztwa Rolniczego w Państwa powiatach.

Dane kontaktowe do biur Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego znajdują się na stronie internetowej: https://modr.pl/strona/powiatowe-zespoly-doradztwa-rolniczego-0

Dzwoniąc do biura PZDR, uzyskają Państwo także nr telefonu do doradcy obsługującego gminę, w której Państwo mieszkają.

Nie czekaj z wypełnieniem wniosku do ostatniej chwili, już dziś umów się z doradcą

Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego!

e W n i o s e k P l u s

Serdecznie zapraszam do współpracy!

Bronisław Dutka

Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego