Tysiąc dzieci i młodzieży wzięło udział w eliminacjach do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W dniu 15 marca w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Bochni miały miejsce eliminacje miejskie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy pożarniczej pod stałym hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego. Jest on adresowany do wszystkich młodych ludzi zainteresowanych bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową.

W eliminacjach wzięło udział ponad 1000 uczniów w trzech grupach wiekowych: klasy I-IV,V-VIII oraz szkoły ponadpodstawowe. Przed finalistami kolejne etap konkursu – turniej powiatowy, wojewódzki i ogólnopolski finał centralny.

Turnieje Wiedzy Pożarniczej wyposażają młodzież w teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także przyczynią się do popularyzacji wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej. Ponadto młodzież ma możliwość poznania historii, kultury i tradycji danego regionu, bierze udział w zajęciach edukacyjnych na temat bezpieczeństwa, ekologii i ratowania życia.

Ze względu na tematykę uczestnicy muszą wykazać się wiedzą m.in. z zakresu chemii, fizyki oraz umiejętnościami praktycznymi (np. udzielanie pierwszej pomocy, podstawy gaszenia pożarów). Turniej miejski poprzedziła rywalizacja w eliminacjach szkolnych i środowiskowych. Następnym etapem będzie turniej powiatowy i wojewódzki. Najlepsi uczestnicy zawalczą w ogólnopolskim finale centralnym.

Podczas miejskich eliminacji OTWP dzieci i młodzież uczestniczyli w trzech grupach, w których czołowe miejsca osiągnęli:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy I-IV):

I miejsce – Kinga Bułat – SP nr 2
II miejsce – Liliana Matras – SP nr 2
III miejsce – Kacper Sekunda – SP nr 2

 

II grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy V- VIII):

I miejsce – Maciej Kurek – MDP Kolanów,
II miejsce – Maksymilian Michniak – MDP Kolanów,
III miejsce – Maja Nóżka – SP Nr 2

 

III grupa wiekowa (szkoły ponadpodstawowe):

I miejsce – Gabriela Fiołek – ZS Nr 1,
II miejsce – Patryk Kaczmarczyk – MDP Chodenice
III miejsce – Mateusz Michałek – ZS Nr 3

Etap miejski składał się z dwóch części: testu pisemnego oraz ścisłego finału ustnego. W przerwie między częściami turnieju druhowie z jednostki OSP Kolanów przeprowadzili pokaz udzielania pierwszej pomocy.

Na zakończenie Turnieju wręczone zostały nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostę Bocheńskiego oraz Burmistrza Miasta Bochnia. Wręczenia nagród i dyplomów dokonali starosta bocheński Adam Korta, burmistrz Gustaw Korta. Komendant Powiatowy PSP bryg. Jacek Ryncarz oraz Prezes ZOM ZOSP RP w Bochni Tadeusz Cichoń.

Ponadto w organizację turnieju włączyli się członkowie Zarządu Miejskiego ZOSP RP – dh Anna Wojakiewicz, dh Patrycja Nóżka, dh Szczepan Kasprzyk, dh Artur Gondek oraz z ramienia Komendy PSP w Bochni – mł. bryg. Witold Sajak.