Powiat bocheński. Ekodoradcy i Stowarzyszenie Ekomonterzy w działaniu

W minionym tygodniu odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli gmin oraz ekodoradców z naszego powiatu, które było częścią projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA. Projekt ten ma na celu poprawę jakości powietrza, ochronę klimatu i środowiska w naszym regionie.

Podczas spotkania podsumowano I fazę projektu, w której Powiat Bocheński współpracował z wszystkimi gminami z terenu powiatu w zakresie edukacji ekologicznej, promocji dobrych praktyk i realizacji działań prośrodowiskowych.

Na spotkanie zostali zaproszeni również przedstawiciele Stowarzyszenia Ekomonterzy, które zostało wybrane operatorem programu Czyste Powietrze na obszarze regionu bocheńskiego.  Zadaniem operatorów będzie pomoc dla potencjalnych beneficjentów podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania programu „Czyste Powietrze”, którzy nie są w stanie samodzielnie podołać ciężarowi organizacyjnemu inwestycji realizowanej w ramach programu.  Dodajmy, iż jest to wsparcie całkowicie bezpłatne, a wszystkie osoby, które są nim zainteresowane – począwszy od pomocy przy wypełnieniu wniosku, poprzez dobór odpowiednich materiałów i sprzętu, wybór wykonawcy i rozliczenie dotacji,  mogą skontaktować się bezpośrednio ze swoim ekodoradcą w gminie lub z powiatowym doradcą ds. klimatu, który następnie skieruje Państwa do przedstawicieli Stowarzyszenia.

Spotkanie zorganizowane w ramach projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMALOPOOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005 realizowany przy wsparciu programu LIFE Unii Europejskiej oraz NFOŚiGW.

Dbajmy razem o nasze środowisko! Jeśli macie jakiekolwiek pytania, nie wahajcie się z nami skontaktować!

#EkoPowiatBocheński #OchronaŚrodowiska #WspółpracaLokalna #CzystePowietrze #Ekologia #ZrównoważonyRozwój