Reklama

Nowy kompleks sportowo – rekreacyjny w Starym Wiśniczu

W niedzielę, 6 października otwarto kompleks sportowo rekreacyjny przy szkole w Starym Wiśniczu. W uroczystości otwarcia udział wzięli między innymi  Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Tomasz Urynowicz, Radny Województwa Małopolskiego – Stanisław Bukowiec, Burmistrz Nowego Wiśnicza – Małgorzata Więckowska.

Dzięki realizacji zadania  uczniowie oraz mieszkańcy zyskają łatwiejszy dostęp do wysokiej jakości obiektu sportowego, a tym samym nowe, atrakcyjne możliwości spędzania wolnego czasu. W ramach prac wykonane zostało boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki, piłkochwyty oraz oświetlenie.

Budowa boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki była możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS” w  wysokości 136 tys. zł. Całkowity koszt zadania opiewa na kwotę ok. 333 tys. złotych.