Reklama

Tysiące wniosków o „500+ dla niepełnosprawnych” w Małopolsce

Od września ZUS udostępnił formularz wniosku o tzw. świadczenie 500 plus dla osób niesamodzielnych. W Małopolsce już niemal 3,8 tys. osób złożyło taki wniosek.

 

O świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji mogą starać się osoby pełnoletnie, które mieszkają na terenie Polski, a łączna wysokość doczasowych świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekraczać kwoty 1 600 zł brutto. Ponadto, warunkiem koniecznym, aby otrzymać wsparcie finansowe jest posiadanie ważnego orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Częściej o świadczenie 500 plus starają się kobiety. Do małopolskich oddziałów ZUS wpłynęło 3,8 tys. wniosków, z czego 2,2 tys. złożyły panie. Zdecydowana większość osób składa dokumenty w placówkach ZUS, gdzie na salach obsługi klienta korzysta z pomocy doradców. Pomagają oni wypełnić wniosek, sprawdzają czy jest kompletny i tłumaczą na jakich zasadach jest przyznawane świadczenie.

Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (tel. 22 560 16 00) uruchomiło specjalną linię dotyczącą świadczenia „500+” dla osób niesamodzielnych. Pracownicy odebrali już 9 tys. połączeń w sprawie nowego świadczenia.

Wszystkich potencjalnie zainteresowanych w województwie, by ubiegać się o świadczenie uzupełniające może być ok. 84 tys. osób, w całym kraju ponad 853 tysiące.

W tej pory w całej Polsce wpłynęło 44,2 tys. wniosków. Ich rozpatrywanie – zgodnie z przepisami ustawy – rozpocznie się 1 października, czyli w momencie, kiedy nowe przepisy wejdą w życie.

Więcej informacji na temat 500+ dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji można znaleźć: zus.pl.

Ilość wniosków złożonych w poszczególnych oddziałach ZUS w Małopolsce:

Ilość złożonych wniosków

Oddział ZUS w Krakowie

1187

Oddział ZUS w Nowym Sączu

1141

Oddział ZUS w Chrzanowie

750

Oddział ZUS w Tarnowie

710

Anna Szaniawska