Czy warto zostać Małą Instytucją Płatniczą? 

Mała Instytucja Płatnicza jako forma prowadzenia działalności staje się coraz popularniejsza. MIP wiąże się z obsługą płatności elektronicznych, stanowiąc ważny element sektora FinTech. Coraz więcej firm z tego obszaru szuka bowiem sposobów, aby wprowadzać innowacyjne, wirtualne usługi finansowe lub doradcze. Czy MIP jest dla nich dobrym rozwiązaniem?

Mała Instytucja Płatnicza – opcja dla firm z branży FinTech

Małą Instytucją Płatniczą (MIP) nazywamy podmioty z sektora finansów, które świadczą na rzecz klientów usługi pozwalające na:

  • zarządzanie zasobami pieniężnymi,
  • gospodarowanie nimi i gromadzenie ich,
  • pośrednictwo finansowe.

W odróżnieniu od KIP (Krajowej Instytucji Płatniczej) wymogi, którymi została obwarowana MIP, są znacznie uproszczone. Jeśli więc chcesz, aby Twoja firma rozwijała się w branży FinTech bez konieczności spełniania wielu rygorystycznych przesłanek, rozważ założenie MIP. To dobra forma działalności np. dla usług pożyczkowych, kredytowych, wirtualnych kantorów wymiany walut, czy pośrednictwa w płatnościach online.

Co więcej, w przypadku Małej Instytucji Płatniczej kwestie podstawowych regulacji prawnych możesz powierzyć doświadczonej kancelarii. Pomoc prawników oraz specjalistów z obszaru FinTech ułatwi Ci odnalezienie się w gąszczu ustaw, wymogów i przepisów.

Sytuacje, w których potrzebujesz statusu MIP

Statusem MIP może dysponować duża liczba podmiotów funkcjonujących na rynku. Jednocześnie niektóre z nich są wręcz zobowiązane, aby uzyskać taką licencję. Będą to wszystkie firmy, które pośredniczą w przekazywaniu środków pieniężnych, np. udostępniając wirtualną bramkę płatniczą.

Co więcej, nie chodzi tutaj wyłącznie o instytucje stricte finansowe, ale też o rozmaite platformy sprzedażowe (tzw. marketplace). One również odbierają środki finansowe od nabywców po to, aby przekazać je osobom, które wystawiły dany przedmiot na sprzedaż.

Formy działalności ze statusem MIP

Do podmiotów określanych mianem MIP zaliczymy różne formy prowadzenia działalności. O ten status ubiega się wiele firm, ponieważ pozwala on na znaczne uproszczenie procesów transferowania środków finansowych.

Dlatego jako Małe Instytucje Płatnicze działają zazwyczaj: serwisy do wymiany walut online (e-kantory), podmioty obsługujące odroczone płatności za zakupy, aplikacje umożliwiające szybkie opłacenie rachunków (np. za mieszkanie), podmioty kredytujące transakcje płatnicze lub wykonujące cykliczne transfery pieniężne za stałe usługi (przelewy, polecenia zapłaty), aplikacje do zakupu biletów parkingowych, firmy przyjmujące płatności instrumentami płatniczymi (np. telefonem lub bramkami płatniczymi), oraz realizujące przekazy pieniężne. MIP będzie więc na przykład sklep online, który korzysta z własnego systemu płatności.

Chcesz wiedzieć, jak zostać Małą Instytucją Płatniczą? Proces rejestracji jest stosunkowo złożony i wymaga spełnienia wielu kryteriów. Przydatne wskazówki znajdziesz w tym artykule: https://rpms.pl/jak-zostac-mala-instytucja-platnicza-mip/ 

Trzy ograniczenia Małych Instytucji Płatniczych

Małą Instytucję Płatniczą można prowadzić wyłącznie na terenie Polski. Nie możesz więc rozszerzyć swojej działalności za granicę kraju, otwierając oddziały w innych państwach.

Jednak najważniejszym ograniczeniem jest to, że w ciągu roku Twoja firma nie może przekroczyć obrotu w kwocie 1 500 000 EUR. W rezultacie MIP nie może obracać w ciągu roku kwotą wyższą niż 18 mln EUR. Po przekroczeniu tego limitu, musisz starać się o licencję Krajowej Instytucji Płatniczej. W tym przypadku również warto skorzystać z pomocy kancelarii, która obsługuje przedsiębiorców z obszaru FinTech.

Wśród ograniczeń MIP można wymienić też maksymalną wysokość środków przechowywanych dla jednego użytkownika jednocześnie, która nie może przekroczyć kwoty 2 tysięcy EUR. Oczywiście sumy przekazywane mogą być o wiele wyższe.