Gigantyczne pieniądze rządowe dla regionu. Miliony dla gmin i powiatów gdzie za komuny były PGR.

Gigantyczne pieniądze rządowe dla regionu. Miliony dla gmin i powiatów gdzie za komuny były PGR.

Bardziej sprawiedliwy rozwój – to fundament, na którym oparty został Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach dofinansowania udzielanego jednostkom samorządu terytorialnegoopracowany został specjalny komponent wspierający tereny danych Państwowych Gospodarstw Rolnych. Dzięki niemu tylko do samorządów z powiatów bocheńskiego, brzeskiego, wielickiego i proszowickiego trafi w tej edycji niemal 26,5 mln zł – mówiły podczas rozdania promes posłowie Jóżefa Szczurek – Żelazko i Anna Pieczarka.

Warto doadć, że Rząd Premiera Mateusza Morawieckiego ma za wyznacznik podejmowanych działań wspieranie rozwoju wszystkich gmin i powiatów. Impuls, jaki przynoszą fundusze rządowe, jest nieoceniony w podejmowaniu ambitnych inwestycji lokalnych. Dobre drogi, sprawne mosty, infrastruktura służąca edukacji – to zadania, które z jednej strony podnoszą jakość funkcjonowania mieszkańców, z drugiej stanowią impuls do dalszego rozwoju. W Urzędzie Gminy w Kłaju I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz wręczył przedstawicielomjednostek samorządowych z powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, wielickiego i proszowickiegoczeki potwierdzające dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycji szóstej. Obecni byli także małopolscy parlamentarzyści: Anna Pieczarka, Józefa Szczurek-Żelazko, Urszula Rusecka oraz Tomasz Tomala – szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury.

W sumie 9 jednostek samorządu terytorialnego, 11 zadań z łącznym dofinansowaniem blisko 26,5 mln zł. Mapainwestycji, dla których przedstawiciele gmin i powiatów odebrali dzisiaj czeki potwierdzające przyznane dofinansowanie, bogata jest w zadania infrastrukturalne. Są na niej między innymi: przebudowa drogi gminnej w Woli Batorskiej, budowa chodników na drodze powiatowej w Przyborowie i Łękach, przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Przemyków i Pławowice czy budowa układu komunikacyjnego do centrum bezpieczeństwa powiatu brzeskiego wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 94. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w miejscowości Brzezie powstanie sala gimnastyczna, a budynek Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Drwini z siedzibą w Grobli przejdzie modernizację. Te i kolejne zadania to odpowiedź na potrzeby, jakie zgłaszali mieszkańcy. Zachęcam samorządy, by nie ustawały w aspirowaniu o środki rządowe. By nie ustawały w wytyczaniu nowych ścieżek rozwoju, które za ich pośrednictwem stają się faktem.

Ponad 26,5 mln zł

W  powiecie bocheńskim:

– gmina Bochnia:

– na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrów Szlachecki – 1 400 000 zł;

– na zagospodarowanie terenu wokół budynku Wiejskiego Domu Ludowego w miejscowości Ostrów Szlachecki – 1 100 000 zł;

– gmina Drwinia: na modernizację i wyposażenie budynku Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Drwini z siedzibą w Grobli – 2 000 000 zł;

W  powiecie brzeskim:

– powiat brzeski – na budowę układu komunikacyjnego do centrum bezpieczeństwa powiatu brzeskiego wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 94 Kraków — Rzeszów (etap II) – 4 955 860 zł;

– gmina Borzęcin:

– na przebudowę drogi powiatowej nr 1430K Brzesko-Szczepanów-Borzęcin w Przyborowie polegająca na budowie chodnika  – etap II – 1 127 000 zł;

– na przebudowę drogi powiatowej nr 1432 K Wokowice-Łęki w Łękach polegającą na budowie chodnika z kanalizacją deszczową (etap II) – 1 323 000 zł;

– gmina Szczurowa – na modernizację i rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczurowa – 2 000 000 zł;

W  powiecie proszowickim:

– powiat proszowicki – na przebudowę drogi powiatowej nr 1282K Piotrowice – Sokołowice w m. Siedliska i w  m. Przemyków oraz drogi powiatowej nr 1273K w m. Pławowice – 4 000 000 zł;

– gmina Koszyce – na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Morsko wraz z remontem drogi – 1 900 000 zł;

W powiecie wielickim:

– gmina Kłaj – na budowę sali gimnastycznej w miejscowości Brzezie – 5 000 000 zł;

– gmina Niepołomice – na przebudowę drogi gminnej w Woli Batorskiej – 1 666 000 zł.

Siła Polskiego Ładu

Samorządy z powiatów bocheńskiego, brzeskiego, proszowickiego i wielickiego aplikowały o wsparcie także w poprzednich edycjach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Łącznie do tych czterech powiatów, w ramach wcześniejszych edycji, popłynęły środki wwysokości ponad 586 mln zł – wylicza Jóżfa Szczurk – Żelazko. – VI edycja Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych to kolejna cegiełka w budowaniu zrównoważonego rozwoju. Kwota przekazanych środków jest imponująca. Warto wspomnieć, że wśród zadań, które wcześniej uzyskały finansowanie jest  chociażby budowa mieszkań komunalnych w gminie Drwinia (nabór III – PGR – 2 mln zł wsparcia), budowa remizy strażackiej w Szczurowej (nabór II – 5 mln zł). Dofinansowanie uzyskała także budowa głębinowego ujęcia wody w miejscowości Targowisko (nabór I – 8 mln zł). Wachlarz zadań jest szeroki i obejmuje różne aspekty. – W naszych działaniach kierujemy się ideą zrównoważonego rozwoju. Dbamy o to, aby każdy zakątek w Polsce był doinwestowany. Dlatego właśnie powstał Rządowy Program Inwestycji Strategicznych, który zmienia życie mieszkańców na lepsze. Lokalne społeczności otrzymują fundusze na remont dróg, nowe przedszkola czy boiska sportowe, budowę wodociągów. Nowe miejsca pracy tworzą lepsze perspektywy –  to jest ten model życia, który staramy się na powrót tchnąć – chcemy życie tchnąć w te zapomniane powiaty, zapomniane gminy – mówi premier Mateusz Morawiecki.