Gmina Miasta Bochnia otrzymała laptopy dla uczniów IV klas.

W ramach wsparcia rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli Gmina Miasta Bochnia otrzymała z Ministerstwa Cyfryzacji komputery przenośne Dell Latitude 3540, przeznaczone dla uczniów klas IV szkół podstawowych.

Sprzęt ten do końca września br. zostanie bezpłatnie przekazany na własność lub w użyczenie rodzicom dzieci na podstawie umów. Program „Laptop dla ucznia” to rządowa inicjatywa o wymiarze edukacyjnym i społecznym, która ma na celu wyrównywanie szans w dostępie do nowoczesnego cyfrowego sprzętu oraz podniesienie kwalifikacji młodych ludzi.

Sprzęt może być wykorzystany do nauki, rozwoju kompetencji cyfrowych oraz talentów i zainteresowań.