Gmina Żegocina. Zmodernizowano boisko w Łąkcie Górnej

Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej, które przeszło gruntowną modernizację dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego, zostało uroczyście otwarte. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. posłowie na Sejm RP Józefa Szczurek – Żelazko i Wiesław Krajewski, wicemarszałek Józef Gawron i radny województwa Piotr Dziurdzia.

Obiekt został zmodernizowany dzięki dofinansowaniu w wysokości 149 tys. zł, przyznanemu w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”.

Jako Zarząd Województwa Małopolskiego konsekwentnie wspieramy przedsięwzięcia, dzięki którym mieszkańcy Małopolski mogą rozwijać sportowe pasje i aktywnie spędzać czas. Na realizację zadań w ramach projektu Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno – Sportowa w 2022 roku przeznaczyliśmy łącznie 12 mln zł. Środki te pochodzą z budżetu województwa

– powiedział wicemarszałek Józef Gawron.

Celem projektu MIRS jest tworzenie nowych i podnoszenie standardu istniejących obiektów sportowych i rekreacyjnych służących mieszkańcom. W 2022 roku wsparcie finansowe w ramach projektu zostało udzielone ponad stu jednostkom samorządu terytorialnego. Jego łączna wartość to 12 mln zł.

Dzięki temu w całym regionie powstały m.in. nowe boiska sportowe, wielofunkcyjne i mini boiska, bieżnie, korty, tory rowerowe i rampy, strefy rekreacji i aktywności sportowej, siłownie plenerowe. Istniejące obiekty sportowe zostały natomiast zmodernizowane oraz doposażone w nowoczesny sprzęt.

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego