Reklama

Miliony złotych na kanalizację w Lipnicy

Wójt gminy Lipnica Murowana Tomasz Gromala otrzymał od Marty malec – Lech z zarządu województwa oraz radnego – Stanisława Bukowca gwarancję dofinansowania ze strony Województwa Małopolskiego na budowę nowoczesnej kanalizacji sanitarnej.  Wsparcie pochodzące z RPO WM na lata 2014-2020 wyniesie około 5 milionów złotych.

Zagwarantowane 5 milionów złotych to ponad połowa wartej 7,8 miliona złotych inwestycji w gminie Lipnica Murowana. Powstanie ponad 10 km kanalizacji sanitarnej ma zostać zrealizowane w maju 20121 roku i obejmie swoim zasięgiem obszar Lipnicy Dolnej i Górnej. Nieczystości wybudowanej kanalizacji będą odprowadzane do pobliskiej oczyszczalni ścieków, znajdującej się w Lipnicy Dolnej.

Cieszę się, że dzięki przekazanej dziś umowie gmina Lipnica Murowana będzie mogła jeszcze lepiej się rozwijać. Jej niewątpliwym atutem są walory krajobrazowe i turystyczne, co z pewnością przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności infrastruktury wypoczynkowej w tym regionie Małopolski. A przede wszystkim realizacja tej inwestycji poprawi standard życia mieszkańców

– podkreśla Marta Malec-Lech z zarządu województwa.