reklama a

Petycja w obronie Plant Salinarnych

Jedenaście organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i mieszkańcy Bochni wystosowali list otwarty w obronie Plant Salinarnych, którego adresatem są Burmistrz Bochni, Rada Miasta, Komitet Rewitalizacji oraz Generalny Konserwator Zabytków.

 

List ma charakter petycji społecznej i został przygotowany wspólnie z 11 Organizacjami Pozarządowymi, Grupami Nieformalnymi  i Mieszkańcami Bochni. Jego adresatami są:  Burmistrz Bochni, Rada Miasta, Komitet Rewitalizacji oraz Generalny Konserwator Zabytków.

LINK DO AKCJI TUTAJ:  https://www.facebook.com/events/5605094566282838

W liście zawarliśmy cztery kategorie postulatów odnośnie ochrony dziedzictwa przyrodniczego na obszarze bocheńskich Plant wpisanych do   rejestru   zabytków, w   tym   zestaw   proponowanych  zmian  w projekcie pn. „Rewaloryzacja Zabytkowych Plant Salinarnych w Bochni” – mówi Adam Piskór – Prezes Zarządu Bocheńskiej Fundacji „Salina NOVA”.

Postulaty dotyczą przede wszystkim:   apelu o rezygnację z planowanej na dużą skalę  wycinki drzew na terenie Plant  (83 drzew i 477 m² krzewów), przeprowadzenia pełniej inwentaryzacji przyrodniczej, w tym aktualnej ekspertyzy stanu zdrowotno-sanitarnego zabytkowego drzewostanu przy zastosowaniu nowoczesnych metod diagnostycznych,   a także weryfikacji prawidłowości formalnoprawnej i merytorycznej wydanych rozstrzygnięć konserwatorskich.

Ponadto Sygnatariusze Listu domagają się opracowania projektów zamiennych do dokumentacji budowalno-wykonawczej rewaloryzacji Plant Salinarnych, udostępnionej  publicznie na BIP przez Urząd Miasta Bochnia związku z postępowaniem przetargowym:  https://bip.malopolska.pl/umbochnia,a,2194182,rewaloryzacja- zabytkowych-plant-salinarnych-w-bochni.html.

Celem postulowanych zmian w projekcie jest przywrócenie głównych cech stylowych Plant Salinarnych, przy jednoczesnej adaptacji do współczesnych potrzeb,  w sposób, który nie będzie kolidował z ich historycznym charakterem.

 Pełną treść Listu Otwartego można przeczytać  TUTAJ

Sygnatariusze Społeczni Listu zapraszają mieszkańców Bochni i wszystkie inne zainteresowane osoby do złożenia podpisu pod niniejszym listem.

Podpisy można złożyć online: https://www.petycjeonline.com/list_otwarty_w_sprawie_ochrony_zabytkowych_plant_salinarnych_w_bochni

Poza petycją online, zbierane są własnoręczne podpisy na listach papierowych od mieszkańcow miasta.

Żeby to zrobić należy wydrukować Listę Sygnatariuszy Indywidualnych, zebrać podpisy i przekazać nam, bądź dopisać się do już wydrukowanych list we wskazanych miejscach na terenie Bochni – mówi Adam Piskór

Lista  do zbierania podpisów od Sygnatariuszy Indywidualnych  – Mieszkańców do  pobrania  TUTAJ:

Wykaz punktów na terenie naszego miasta, gdzie będzie można podpisać List – Petycję zostanie opublikowany już wkrótce!

Po zebraniu podpisów planujemy przedstawić postulaty na najbliższej sesji Rady Miasta Bochnia, adresując je jednocześnie do Burmistrza Bochni, Komitetu Rewitalizacji oraz Generalnego Konserwatora Zabytków w Warszawie. Akcja ma charakter społeczny, a postulaty zawarte w Liście Otwartym wynikają    z  troski zarówno o przyszłość Plant Salinarnych w Bochni, jak i o jej Mieszkańców oraz przyszłych pokoleń – poinformował Piskór.

 

W akcję zaangażowani są Sygnatariusze Społeczni:  Honorowy Ambasador Królewsko- Górniczego Miasta Bochni – Marek Piekarczyk  oraz  organizacje pozarządowe i grupy nieformalne:    Bocheńska Fundacja „Salina NOVA”, Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Raba”, Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, Dzieciom i Młodzieży „Auxilium”, Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” w Bochni,  Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „KROPLA DOBROCI”,  Polski Związek Niewidomych  – Koło Powiatowe w Bochni, Stowarzyszenie „Bocheńscy Patrioci” oraz  Grupa „Nowe Miasto Soli – Bochnia 3.0” na faceboooku i „KULTURALNA BOCHNIA”.