Reklama

Przebudowa mostu przy ulicy Parkowej zakończona

Zakończono przebudowę mostu na potoku Babica przy ulicy Parkowej w Bochni.

 

Gmina Miasta Bochnia otrzymała na ten cel dofinansowanie w wysokości 1,9 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Inwestycja, której wartość wyniosła blisko 2,8 mln zł obejmowała rozbiórkę i budowę nowego obiektu mostowego wraz z remontem przyległych alejek. Nowy obiekt dostosowany jest do użytkowania przez służby techniczne i porządkowe. Umożliwia także przeprawę dla ciężkiego wozu bojowego straży pożarnej w razie zagrożenia pożarniczego.

W ramach zadania wykonano również odcinkową regulację potoku Babica poprzez wykonanie narzutu kamiennego w dnie oraz umocnienie skarp i przyczółków koszami siatkowo-kamiennymi.

Inwestycja obejmowała także zagospodarowanie terenu zielonego poprzez wykonanie utwardzonych dojść, nasadzeń drzew oraz ciągów i kładek drewnianych o charakterze rekreacyjnym od strony ulicy św. Marka.

Inwestycję zrealizowało Konsorcjum Firm „Birkowscy”: P-BUD Przemysław Birkowski, R-BUD Ryszard Birkowski.