Najstarsza Kopalnia Soli w Polsce zainaugurowała obchody święta patronki górników solnych Świętej Kingi

W piątek 22 lipca Kopalnia Soli Bochnia rozpoczęła obchody Święta swojej Patronki. Uroczystości zainaugurowali Prezes Kopalni Zygmunt Dobrowolski, Burmistrz Miasta Bochnia Stefan Kolawiński oraz Starosta Bocheński Adam Korta, którzy złożyli kwiaty u stóp Świętej Kingi i Bolesława Wstydliwego w sąsiedztwie szybu Sutoris.

 

Pracownicy Bocheńskiej Żupy o godz. 12.00 zgromadzili się w sercu Kopalni, Kaplicy Świętej Kingi, w której od 23 czerwca 2016 roku znajdują się Relikwie Świętej. W intencji pracowników kopalni i ich rodzin została odprawiona Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Ks. prałata Ryszarda Podstołowicza.

W uroczystościach wzięła również udział Orkiestra Górnicza Kopalni Soli Bochnia.

Obchody Dnia Świętej Kingi potrwają do 24 lipca. W niedzielę kontynuując wieloletnią tradycję, bocheńscy górnicy wyruszą z pielgrzymką do Klasztoru Sióstr Klarysek w Starym Sączu. Górnicy oraz Orkiestra Górnicza Kopalni Soli Bochnia wezmą udział w Sumie Odpustowej odprawianej przy ołtarzu polowym starosądeckiego sanktuarium.

Turyści, którzy 24 lipca odwiedzą najstarszą kopalnię soli w Polsce mogą wybrać opcję zwiedzania według specjalnie na ten dzień napisanego scenariusza „Białe złoto — Dar Księżnej Kingi”. Bilety można zakupić w kasie Kopalni bezpośrednio przed zjazdem lub z wyprzedzeniem przez system sprzedaży on-line.

Najstarsza Kopania Soli w Polsce obchody Dnia Świętej Kingi zakończy razem z mieszkańcami miasta Bochnia. Od godz. 15.15 rozpoczną się zjazdy dla mieszkańców, którzy posiadają bezpłatne bilety, przekazane przez Prezesa Kopalni Soli Bochnia na ręce Burmistrza Miasta Bochnia Stefana Kolawińskiego z prośbą o rozdystrybuowanie ich wśród mieszkańców.

 

informacja nadesłana