reklama a

Kolejne Porozumienia ZS Nr 1  w Bochni o współpracy z uczelniami

Z Końcem kwietnia br. zorganizowane zostały w Zespole Szkół Nr 1 im. S. Staszica w Bochni I Targi Pracy dla Absolwentów ZS Nr 1. Obok 20 firm, które prezentowały wtedy absolwentom szkoły swoje możliwości i atuty mające przekonać wychowanków szkoły do podjęcia pracy w tych właśnie firmach, na dwóch stanowiskach wystawowych przedstawiciele dwóch wydziałów Akademii Górniczo Hutniczej i Politechniki Krakowskiej prezentowali możliwości studiowania na kierunkach technicznych. Spotkania na targach i dalsze rozmowy zaowocowały zawarciem porozumienia o współpracy ZS Nr 1 a Wydziałem Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH.

Przewiduje ono udział w wykładach tematycznych dla uczniów, pokazach specjalistycznych w siedzibie uczelni, realizację praktyk studentów WIMiIP w ZS Nr 1, projekty edukacyjno –dydaktyczne  oraz wzajemną promocję tych działań. Ze strony władz WIMiIP AGH porozumienie podpisała Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Agnieszka Kopia, ze strony ZS Nr1 dyrektor mgr inż. Jan Balicki.

Do pięciu uczelni, z którymi ZS Nr 1 zawarł odrębne porozumienia o współpracy końcem czerwca dołączy kolejna krakowska szkoła wyższa. Tym razem porozumienie  trójstronne, z udziałem Starostwa Powiatowego, podpisane zostanie z władzami Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej.