Reklama

Starosta powoła Społeczną Radę Historii i Dziedzictwa Narodowego Powiatu Bocheńskiego

Podczas swojego przemówienia 11 listopada starosta bocheński – Adam Korta zapowiedział powołanie do życia Społecznej Rady Historii i Dziedzictwa Narodowego Powiatu Bocheńskiego, której celem będzie skatalogowanie dat, miejsc i postaci, szczególnie istotnych dla historii regionu.

 

Adam Korta w czwartek 11 listopada, w trakcie odbywających się pod pomnikiem „Poległym za Wolność 1914-20” uroczystości niepodległościowych zwrócił się do jej uczestników z koncyliacyjnym wystąpieniem. W jego końcowym fragmencie, nawiązując do wcześniej podanych przykładów wybitnych mężów stanu jak: Roman Dmowski, Ignacy Daszyński, Wincenty Witos i oczywiście Józef Piłsudski powiedział, że:  Przesłanie Listopada 1918 r. wciąż jest aktualne – Polska, nasza Ojczyzna, będzie silna tylko zgodą obywateli, nieprzedkładaniem prywatnych czy partyjnych ambicji nad dobro ogółu.

Starosta następnie zacytował Marszałka, który przestrzegał rodaków, aby swoją historię pisali sami, gdyż w innym przypadku napiszą ją za nich inni. W tym duchu starosta sprawnie przeszedł do ciekawie się zapowiadającej idei powołania  Społecznej Rady Historii i Dziedzictwa Narodowego Powiatu Bocheńskiego.

(…) wkrótce zwrócę się do historyków, zawodowo parających się dziejami Bocheńszczyzny, a także do osób, którym bliskie są sprawy kultywowania jej dziedzictwa historycznego, z propozycją wejścia w skład Społecznej Rady Historii i Dziedzictwa Narodowego Powiatu Bocheńskiego. Jej misją będzie skatalogowanie dat, miejsc i postaci, szczególnie istotnych dla historii naszego regionu, a często nieobecnych w powszechnej świadomości mieszkańców, i wypracowanie metod ich upamiętnienia.

– powiedział Adam Korta

Utworzenie Rady zostało na wniosek starosty wpisane również do Strategia Rozwoju Powiatu Bocheńskiego na lata 2021-2030. Jej efektem ma być integracja liderów i osób zajmujących się kulturą i dziedzictwem narodowym, zachowanie dziedzictwa kulturowego, budowanie lokalnego patriotyzmu a także poszerzenie oferty turystycznej powiatu.

Szczegóły działania Rady zostaną określone po zakończeniu trwających obecnie prac nad jej statutem.