„Z procentami za pan brat” – I Powiatowy Konkurs Matematyczny odbył się w Królówce

7 października 2021 r. w Szkole Podstawowej w Królówce odbył się finał I Powiatowego Konkursu Matematycznego „Z PROCENTAMI ZA PAN BRAT”. Etap powiatowy poprzedzony był etapami szkolnymi, po których została wyłoniona 30 osobowa grupa finalistów.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konkursu organizatorki pozyskały dotacje z Fundacji mBanku.  Honorowy patronat nad konkursem objęli Starosta Bocheński – Adam Korta, którego podczas konkursu reprezentowała Sekretarz Powiatu – Anna Wojakiewicz, i Burmistrz Gminy Nowy Wiśnicz – Małgorzata Więckowska. Uczestnicy konkursu, przywitani przez dyrektora szkoły Danutę Duś i Burmistrz, zmagali się  z „zadaniami procentowymi” w dwóch częściach.

Pierwsza  obejmowała zadania zamknięte (30 min), a druga zadania otwarte (45 min). W trakcie pracy komisji konkursowej uczniowie, podzieleni na dwie grupy, brali udział w warsztatach matematycznych. Wyniki konkursu: I miejsce – Dawid Rosiek – Szkoła Podstawowa w Muchówce II miejsce – Bartosz Sionko – Szkoła Podstawowa w Krzeczowie III miejsce – Maciej Goc – Szkoła Podstawowa w Rajbrocie – Adam Florkowski – Szkoła Podstawowa nr 2 w Bochni.

Laureaci otrzymali nagrody ufundowane ze środków pozyskanych z Fundacji mBanku, a wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i gadżety ufundowane przez Gminę Nowy Wiśnicz i Starostwo Powiatowe w Bochni. Ponadto 20 osobowa grupa „najlepszych matematyków” została uhonorowana wycieczką do Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Chęcinach. Uczniowie zwiedzili też tamtejsze ruiny zamku. Wycieczka odbyła się 16 października 2021 r. i była finansowana ze środków Fundacji mBanku.

Za udział w konkursie wszystkim uczestnikom i ich opiekunom serdecznie dziękują organizatorki – nauczycielki matematyki w Szkole Podstawowej w Królówce: Elżbieta Wołek i Agnieszka Karasińska.

 

Informacja nadesłana