Reklama

Szkoła Podstawowa nr 7 w Bochni z akredytacją na lata 2021-2027 w programie Erasmus+

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II w Bochni otrzymała Akredytację Erasmusa w sektorze „Edukacja szkolna” w ramach akcji 1. Akredytacja ta daje uproszczony dostęp do możliwości uzyskania dofinansowania na realizowane projekty Erasmus plus, to rodzaj „biletu wstępu do programu”, jest rodzajem członkostwa w programie w kolejnych latach.

Akredytacja Erasmusa jest przyznawana na okres od 2021 r. do 2027 r. Przyznanie Akredytacji Erasmusa stanowi potwierdzenie, że szkoła stworzyła plan realizacji wysokiej jakości działań w zakresie mobilności w ramach szerzej zakrojonych działań wpisujących się w rozwój swojej organizacji. Plan ten nazywany jest Planem Erasmusa i stanowi kluczowy element wniosku o Akredytację. Autorami wniosku są Katarzyna Ślusarz oraz Michał Bednarski.

Organizacje realizujące działania związane z mobilnościami muszą przestrzegać wspólnego zestawu standardów jakości Erasmusa.  Podstawowe zasady:

– Włączenie i różnorodność

– Działania nienaruszające równowagi ekologicznej i odpowiedzialność za środowisko

– Edukacja cyfrowa

– Aktywne uczestnictwo w sieci organizacji Erasmus

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II w Bochni dostała dofinansowanie na realizację programu Erasmus plus w kwocie 32 071 Euro. Pieniądze te przeznaczone będą  na realizację programu Erasmus plus w bieżącym roku szkolnym 2021/22. Projekt pomoże sfinansować  szereg zaplanowanych działań, między innymi; grupowe mobilności dla 20 uczniów, kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli, wizyty przygotowawcze, przyjmowanie ekspertów oraz edukatorów.

Cele i założenia programu Erasmus w szkole na kolejne lata:

–  Podnoszenie  kompetencji językowych uczniów i nauczycieli

–  Rozwijanie kompetencji kluczowych

– Wspieranie ścieżki edukacyjno – zawodowej uczniów

– Kształtowanie postaw demokratycznych i tolerancyjnych

– Podniesienie kompetencji cyfrowych,  poznanie nowych technologii i narzędzi komunikacyjnych oraz multimedialnych

– Promowanie wiedzy o wspólnym europejskim dziedzictwie, poznawanie innych kultur

Udział w projekcie umożliwia szkole otwieranie się na świat i współpracę międzynarodową.

To wielki sukces i wielkie nadzieje!

Więcej informacji o samej Akredytacji i programie Erasmus+ można znaleźć na stronie: https://erasmusplus.org.pl/