Reklama

Od soboty obowiązują nowe stawki grzywien i mandatów

W sobotę 10 kwietnia w życie weszło Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca br., które zmieniło wysokość grzywien i mandatów za wybrane rodzaje wykroczeń.

 

Mandaty i grzywny dotyczą szeregu grzywien, które dotyczą między innymi obowiązków wynikających z posiadania budynku, psa, pojazdów służących do transportu zorganizowanego, czy też sprzedaży papierosów.

Za wykroczenie w postaci braku smyczy lub kagańca dla psa, jego właściciel otrzyma od 50 do 250 złotych. Jeśli zwierzę swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka wzrośnie do  500 zł. Kary finansowe otrzymają również właściciele posesji, którzy nie dopełnią obowiązków związanych z utrzymaniem wokół nich czystości i porządku (chodzi przede wszystkim o zaniedbania związane ze składowaniem odpadów komunalnych). Grzywna w tym wypadku wyniesie od 100 do 250 zł.

Za nieprzestrzeganie wydanych przez właściwe organy wskazań i nakazów w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych przewidziano karę grzywny w wysokości od 100 do 250 złotych.

Kary finansowe przewidziano także dla przewoźników za nieutrzymywanie środka transportu we właściwym stanie sanitarnym. Jest to nowe wykroczenie i powiązane jest z aktualną sytuacją pandemiczną – kara za brak zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków higieny wyniesie od 100 do 250 zł.

Rozporządzenie przewiduje również opisy wykroczeń i wprowadzono regulacje uwzględniające nowe sposoby palenia tytoniu. Grzywny dotyczą między innymi następujących wykroczeń:

  • udostępnianie wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18 – 500 zł;
  • wprowadzanie do obrotu wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych na terenie placówek leczniczych i edukacyjnych oraz obiektach sportowych  – 500 ;
  • sprzedawanie papierosów w opakowaniach zawierających mniej niż dwadzieścia sztuk oraz luzem bez opakowania – 100 zł;
  • nieumieszczenie przez właściciela lub zarządzającego obiektem lub środkiem transportu informacji o zakazie palenia – 150 zł.