Reklama

Wybory samorządowe: „Czas przyspieszyć” mottem Prawa i Sprawiedliwości

W czwartkowe popołudnie w sali dużej kina Regis odbyło się Miejska Konwencja Wyborcza Prawa i Sprawiedliwości.

Konwencję otworzył poseł Włodzimierz Bernacki, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że wybory samorządowe najlepiej wypełniają ideę demokracji.

Głównym punktami wydarzenia były wystąpienia Krzysztofa Kokoszki, kandydata na burmistrza Bochni, oraz Piotra Dziurdzi, kandydata na radnego sejmiku województwa małopolskiego, a także późniejsze wystąpienie posła Stanisława Piotrowicza.

Kokoszka w swoim wystąpieniu omówił szczegółowo program wyborczy, którego zarys zaprezentował na poprzedniej konferencji. Problemy i kwestie, którymi deklaruje zająć się kandydat PiS, to:

1. Komunikacja i infrastruktura.
„W szczególności chciałbym doprowadzić do budowy przy dworcu kolejowym parkingu wielopoziomowego – Park and Ride, którego ideą jest zminimalizowanie transportu samochodowego, indywidualnego, na rzecz transportu zbiorowego. Za konieczne uważam również budowę parkingu wielopoziomowego przy ul. Floris oraz parkingów między ul. Kącik a ul. Sądecką oraz przy ul. Parkowej (za budynkiem MOSiR)oraz realizację łącznika autostradowego od węzła autostradowego do ul. Brzeskiej, co z pewnością podniesie atrakcyjność miasta wśród potencjalnych inwestorów. – powiedział Kokoszka.
W programie kandydata PiS-u znajduje się także:
– bezpłatna komunikacja miejska oraz zakup nowoczesnych i ekologicznych autobusów,
– dokończenie drogi KN-II wraz z parkingami oraz zjazdami od strony ul. Legionów Polskich i urządzeniem zieleni,
– działanie na rzecz wyprowadzenia przez samorząd Województwa Małopolskiego drogi wojewódzkiej poza centrum miasta,
– dążenie do przywrócenia międzymiastowej komunikacji autobusowej w oparciu o Pl. Kazimierza Pułaskiego,
– wykonanie zjazdu z obwodnicy do ul. Brzeźnickiej,
– rozpoczęcie procedury inwestycyjnej zmierzającej do wybudowania łącznika pomiędzy zjazdem z autostrady a strefą przemysłową przy ul. Partyzantów.

2. Polityka społeczna, bezpieczeństw i zdrowie.
Organizacja imprez o charakterze integracyjnym, umożliwienie osobom starszym udziału w imprezach kulturalnych, ale również wsparcie osób starszych poprzez zindywidualizowaną, specjalistyczną pomoc.

3. Gospodarka i środowisko.
Wymiana pieców, recykling odpadów komunalnych.

4. Sport i rekreacja.
Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Chodenicach, z otwartym kąpieliskiem i boiskami sportowymi. Ponadto:
– wspieranie sportu masowego, klubów i stowarzyszeń – zwiększenie puli finansowej na granty,
– skuteczniejsze dofinansowanie szkolnych klubów sportowych,
– powstanie parku z wolnym wybiegiem dla psów w rejonie byłego amfiteatru pod wzgórzem Uzbornia.

5. Przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy. W realizacji tego celu ma pomóc powołanie w Urzędzie Miasta komórki organizacyjnej ds. obsługi inwestycyjnej przedsiębiorców, stworzenie bazy wolnych terenów inwestycyjnych w mieście, uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz pokrycie terenu całego miasta planami zagospodarowania przestrzennego.

6. Edukacja i opieka przedszkolna.
Uruchomienie żłobka, wprowadzenie i finansowanie innowacyjnych i kreatywnych dodatkowych zajęć edukacyjnych,
budowę przedszkola na os. Proszowskim oraz nowego budynku przedszkola na os. św. Jana

7. Kultura i promocja miasta.
Budowa nowoczesnej siedziby biblioteki na Plantach Salinarnych z wykorzystaniem istniejących, zabytkowych budynków stajni.

8. Oferty dla ludzi młodych.
Wsparcie dla osób, grup i klubów, propagujących uprawianie sportów ekstremalnych, niszowych i dyscyplin multisportowych, takich jak triathlon, dyscypliny oparte o bieganie, chodzenie, jazdę na rowerze, pływanie i rolkarstwo.

9. Społeczeństwo obywatelskie, przyjazny urząd.
Budżet obywatelski poprzez coroczne przeznaczenie na niego 1% wydatków budżetu miasta.

Potem na scenę wyszedł Piotr Dziurdzia, który zaskoczył wszystkich zebranych odsłaniając dzwon z niepływającego już statku „Bochnia”. Ten dzwon to prawdopodobnie jedyna pozostałość po statku o nazwie „Bochnia”, który pływał po morzach i oceanach od końca lat 70. aż do początku obecnego stulecia. Dzwon ten został zakupiony na aukcji internetowej. „Będziemy przejawiać troskę o rozwój Bochni, ale nie mniejszą o jej dziedzictwo i pamiątki, czego symbolicznym dowodem jest to, że jak przyjdzie co do czego to nawet na końcu świata będziemy zaglądać, żeby dbać o interesy Bochni” – zadeklarował Dziurdzia.

Ważnym punktem Konwencji było wystąpienie posła Piotrowicza, pochodzącego z Bochni jednego z bardziej rozpoznawalnych polityków PiS. W swoim wystąpieniu Piotrowicz podkreślił sukcesy obecnego rządu i stwierdził, że nagonka na polski rząd ze strony wielu europejskich polityków jest efektem tego, że obce podmioty zaczynają tracić wpływy w Polsce. „Dziś ta bitwa jest właśnie o to, że Polska wybija się na niepodległość, nie pozwala się okradać, no to jest wrzawa. Nie mogą przecież krzyczeć, że nie można kraść tak jak się kradło wcześniej, więc mówią, że troszczą się o polską konstytucję, o polską demokrację i praworządność.”

– „Przecież państwo doskonale wiecie, że rokrocznie Polska była okradana na kwotę ponad 30 mld zł. Na przestrzeni 8 lat to jest kwota 260 mld zł, tj. prawie roczny budżet państwa polskiego. Największymi beneficjentami tej kradzieży byli Niemcy i Holendrzy. Widać dziś zaangażowanie Niemców, widać zaangażowanie pana Timmermansa, który troszczy się o naszą praworządność. Chodzi o potężne pieniądze. Dlatego dziś dobra zmiana dba o Polskę, o rozwój gospodarczy. Przecież widać, że Polska się rozwija, gospodarka się rozwija, są pieniądze na pomoc społeczną, są pieniądze na to, żeby obywatelom żyło się lepiej, szczególnie tym najsłabszym. Jeśli państwo będzie się rozwijać tak dynamicznie jak teraz to rzeczywiście przyjdzie taki czas, że poziom naszego życia będzie równy temu poziomowi jaki jest na zachodzie.

– – Nie jesteśmy Europą drugiej klasy, nie jesteśmy Europą B, my jesteśmy dumnym narodem i we własnym domu zadbamy najlepiej o Polskę. Nikt nam Polski urządzał nie będzie, bo to są fałszywi prorocy. Nikt nie troszczy się tak o cudzy naród, to nie jest szczere, to nie jest uczciwe. Troszczą się o własne interesy.

– Przy tej okazji wspomnę, bo może nie wszyscy wiedzą, Polska została pod względem medialnym opanowanie przez koncerny niemieckie. Ponad 130 tytułów gazet na polskim rynku to gazety niemieckie lub szwajcarsko-niemieckie (…). Po co przejmowano media w Polsce? Po to, żeby wprowadzać opinię publiczną w błąd, żeby realizować własne interesy. Dlaczego przez minione lata polska gospodarka się zwijała, likwidowano przedsiębiorstwa. Niby prywatyzacja, niby rozwój technologiczny, a co z tego zostało? Zgliszcza i obce sklepy. Niektórzy mówią: co byśmy zrobili jakby nie ta Unia? Owszem, dobrze, że jesteśmy w Unii i chcemy dalej w niej być, ale chcemy w niej być traktowani podmiotowo, na równi z innymi, bo jesteśmy przecież wielkim państwem. W tej chwili piątym pod względem wielkości w Unii Europejskiej, zarówno pod względem terytorialnym, jak i ludnościowym. Mamy wspaniałą, wykształconą młodzież, jest przed nami wielka przyszłość i dlatego chcemy być w Europie traktowani podmiotowo, chcemy mieć coś do powiedzenia. „

Kontakt

redakcja@mojabochnia.pl

Mateusz Franczyk – tel: 609 580 681

Reklama

www.samareklama.pl

Jacek Kucharski – tel: 602 782 793