Reklama

Budżet obywatelski. Bochnianie wybierają projekty po raz czwarty

Na zadania ogólnomiejskie przeznaczona jest kwota 230 tys. zł, natomiast wartość zgłoszonych projektów to ponad 375 tys. zł. Kwota na zadania osiedlowe to 770 tys. zł (po 55 tys. na każde z nich), a szacunkowa wartość zgłoszonych projektów wynosi 919 669 zł.Głosować może każdy mieszkaniec Bochni, który ukończył 16 lat.

Głosowanie nad projektami odbywa się od 3 do 16 września poprzez internetowy system głosowania (wejście do niego możliwe będzie na stronie głównej www.bochnia.eu) lub bezpośrednio wpisując adres www.bochniadecyduje.pl, jak i w sposób tradycyjny w dniach 8 i 9 września w lokalu wyborczym znajdującym się na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Bochnia.
Ponadto 8 września w godz. 10:00 – 16:00 będzie możliwość zagłosowania w Galerii RONDO przy ul. Partyzantów.

GŁOSOWANIE TRADYCYJNE:
Lokal wyborczy będzie funkcjonował w sobotę i niedzielę (8 i 9 września) w godz. od 9:00 do 13:00.

ZASADY GŁOSOWANIA:
a) Mieszkaniec po przyjściu do lokalu wyborczego otrzymuje jedną kartę wyboru projektów wraz
z oświadczeniem będącym jej integralną częścią.
b) Po wypełnieniu oświadczenia znajdującego się na odwrocie karty wyboru projektów, należy zaznaczyć znak „X” przy jednym wybranym projekcie ogólnomiejskim (część I karty) i jednym wybranym projekcie osiedlowym (część II karty).
c) Zaznaczenie większej ilości projektów niż określone w powyższym punkcie lub brak jakiegokolwiek zaznaczenia powoduje nieważność głosu.
d) Następnie mieszkaniec wrzuca swój głos do urny.

LOKAL WYBORCZY:
Dziennik Podawczy Urzędu Miasta Bochnia
ul. Kazimierza Wielkiego 2
32-700 Bochnia

GŁOSOWANIE ONLINE:
Głosowanie Internetowe rozpocznie się o północy z niedzieli na poniedziałek (3 września) i trwać będzie do północy z niedzieli na poniedziałek (16 września).
Dostęp do systemu głosowania możliwy na stronie www.bochnia.eu.

Osoby posiadające zameldowane stałe lub czasowe zostaną zweryfikowane automatycznie na podstawie numeru PESEL i ulicy zamieszkania. Osoby nie posiadające meldunku w Bochni, a będące mieszkańcami miasta, by wziąć udział w głosowaniu, będą zobligowane do założenia konta w aplikacji obsługującej głosowanie. Osoby posiadające już konta w systemie, będą mogły skorzystać z nich również w tegorocznej edycji głosowania. W razie braku hasła można skorzystać z przypomnienia, a hasło wysłane zostanie na wskazanego maila.

POMOC PRZY GŁOSOWANIU:
Wszelkich informacji dotyczących głosowania, zarówno tradycyjnego, jak i online, udzielać będą pracownicy Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta w dniach 3 do 7 września oraz 10 do 14 września w godz. 7.30 do 15.30 oraz 8 i 9 września w godzinach od 9:00 do 13:00 pod numerem telefonu: 14 61 49 153.

Ponadto każdy mieszkaniec zgłaszający się osobiście do Urzędu Miasta otrzyma pomoc w oddaniu głosu, korzystając z aplikacji internetowej obsługującej głosowanie (w godzinach pracy Urzędu).
Lista projektów, które wezmą udział w głosowaniu:
ogólnomiejskich (kliknij TUTAJ), osiedlowych (kliknij TUTAJ).

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu, bo to Państwo decydujecie o tym, jakie zadania zostaną zrealizowane w 2019 r. ze środków BO!