Reklama

Powiat: 50 tysięcy złotych na modernizację zabytków

Rada Powiatu przyznała łącznie 50 tysięcy złotych dotacji z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze powiatu bocheńskiego. Środki trafią m.in. do Parafii w Brzeźnicy, Łapczycy, Bochni, Chełmu i Chronowa.

W tym roku złożono 7 wniosków, z czego 1 został odrzucony z przyczyn formalnych a 1 ze względów merytorycznych.

Poniżej pełna lista wraz z dofinansowanie :

1. Parafia rzymskokatolicka pw. św. Stanisława B.M w Brzeźnicy otrzyma 10 000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację techniczną i estetyczną dekoracji malarskiej z 1899 r. stropu prezbiterium.

2. Parafia rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Łapczycy otrzyma 9 000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację figur św. Archaniołów Michała i Gabriela z kruchty gotyckiego zabytkowego Kościół pw. Narodzenia  Najświętszej Marii Panny w Łapczycy z 1340 r. (kontynuacja prac).

3. Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa w Bochni otrzyma 20 000,00 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i restauratorskie przy fasadzie frontowej elewacji gotyckiego kościoła pw. św. Mikołaja w zakresie ceglanego szczytu schodkowego ze sterczynami i blendami.

4. Parafia rzymskokatolicka pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Chełmie otrzyma 6 000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację techniczną i estetyczną dwóch figur: św. Jan Ewangelisty z ołtarza głównego.

5. Parafia rzymskokatolicka pw. św. Ducha w Chronowie otrzyma 5 000,00 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy krucyfiksie w tęczy.

___

SP