Protest w sprawie drogi KN2 bezzasadny

Protest w sprawie drogi KN2 jest bezzasadny – uważa wiceburmistrz Gustaw Korta. Niedawno informowaliśmy o petycji dwóch osób do starosty. Rzecz dotyczyła lokalizacji planowanej obwodnicy północno-zachodniej Bochni.

Protest trafił na ręce starosty. Został też publicznie odczytany podczas ostatniej sesji rady miejskiej.

Jak mówi Gustaw Korta, wiceburmistrz Bochni, protest nie może zablokować budowy obwodnicy północno-zachodniej. – Nie może to mieć wpływu na przebieg inwestycji, dlatego że tzw. specustawa o drogach mówi wyraźnie, jaka jest procedura, jakie mogą być podstawy odwołania się od takiej decyzji. Moje zdanie jest więc takie, że to odwołanie nie będzie miało większego skutku, jeśli chodzi o pozwolenie na budowę, gdyż zostało ono już wydane i to z rygorem natychmiastowej wykonalności – mówi wiceburmistrz.

Tzw. droga KN2, czyli obwodnica północno-zachodnia Bochni ma być gotowa w połowie 2010 r. Pierwsze prace powinny się rozpocząć lada dzień.

There are 2 comments