Reklama

Bo nasze życie może zależeć od decyzji podejmowanych przez innych ludzi

 Kampania „Drugie Życie” to akcja mająca na celu promowanie idei przeszczepiania narządów. Wzorem lat poprzednich i w tym roku udział w tej kampanii społecznej postanowili wziąć uczniowie 1LO w Bochni. Kolejki oczekujących na przeszczep są niezwykle długie, m.in. ze względu na zbyt małą liczbę zgód na pobranie narządów. Czy spowodowane jest to niewiedzą, strachem czy uprzedzeniem społeczeństwa? Licealiści zdecydowali się przeciwstawić tej antypatii edukując, tłumacząc i propagując w swoim otoczeniu potrzebę wyrażenia zgody na oddanie organów.

Już od kilku tygodni uczniowie klasy 1c o profilu biologiczno-chemicznym, pod opieką wychowawcy pani Anny Marciszewskiej-Jaszczyńskiej w szkołach podstawowych na terenie Bochni przeprowadzają spotkania z klasami z klasami 7 oraz oddziałami gimnazjalnymi . Przybliżają oni uczniom temat transplantacji, przedstawiając fakty i mity na jej temat, dane statystyczne obrazujące skalę problemu i możliwe sposoby jego rozwiązania. Podczas prelekcji wykonywane są również ćwiczenia, pomagające uczniom poprzez zabawę zapamiętać najważniejsze informacje i przekaz warsztatów.

Licealiści przygotowała debatę społeczną, która miała miejsce w 1LO, a uczniowie będą mieli możliwość wysłuchania historii osób żyjących po przeszczepie, dowiedzieć się, jak wygląda kwestia przeszczepu z perspektywy lekarza, prawnika i jakie jest w tej sprawie stanowisko Kościoła. W ramach akcji realizowane są filmiki, mające w przystępny sposób propagować ideę oddawania narządów, prowadzona jest także strona na Facebooku. Młodzież przeprowadziła również Powiatowy Konkurs Plastyczny „Transplantacja oczami dziecka”, który był kierowany do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie powiatu. Uczniowie brali udział w meczu BKS Bochnia vs Poprad Rytro, podczas którego rozdawali oświadczenia woli i ulotki informujące oraz włączyli się w Marzycielską Pocztę, pisząc i nakłaniając do pisania listów do oczekującej na przeszczep serca Wiktorii Mering. Młodzi działacze wzięli udział także w akcji krwiodawstwa organizowanej przez szkołę. Wspierali dawców, a także przedstawiali im zagadnienia dotyczące transplantacji.
Uczniowie w sobotę 12 maja gościli w Galerii Rondo oraz 19 maja w Galerii Bocheńskiej. Podczas obydwu dni rozdawali ulotki przybliżające różne aspekty związane z transplantacją i oświadczenia woli, które składamy, wyrażając świadomą decyzję, polegającą na wyrażeniu zgody na potencjalne oddanie narządów w przypadku nagłej śmierci.

Młodzież promującą kampanię mogliśmy zobaczyć w sobotę na bocheńskim rynku, gdzie w godzinach przedpołudniowych przeprowadzała happening. Działacze społeczni przebrani w różne stroje rozdawali przechodniom na ulicach oświadczenia woli, ulotki promujące transplantację oraz baloniki dzieciom.

Uczniowie 1LO przez swoje działania chcą przybliżyć Bochnianom zbyt rzadko poruszany i trudny temat jakim jest dawstwo organów. Niestety, w naszym kraju wiedza o transplantologii jest nikła, a wiele osób przeciwnych jest oddawaniu narządów. Pragnąc to zmienić, należy powziąć konkretne kroki. Mamy nadzieję, że akcja prowadzona przez uczniów zostanie zauważona i stanie się małym krokiem do przodu zmieniając podejście do transplantacji choć kilku osób.

_____

Marząc o lepszym jutrze – uczniowie

Fot. Anna Mężyk