Reklama

Gmina Bochnia: GOSiR zastąpi Krytą pływalnie

Ciekawe zmiany szykuje gmina Bochnia. Na ostatniej sesji radni podjęli uchwałę likwidującą jednostkę budżetową „Kryta Pływalnia w Proszówkach”. Od 2 lipca na jej miejscu będzie działać  jednoosobowa spółka pod nazwą „Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Bochnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Proszówkach. Nowy ośrodek będzie odpowiedzialny za realizacje zadań z zakresu kultury fizycznej, turystyki i rekreacji, w tym utrzymanie terenów rekreacyjnych, obiektów i urządzeń sportowych.

Uzasadnieniem takich zmian ma być to, że widoczny i zaplanowany rozwój zaplecza sportowego stanowiącego własność Gminy Bochnia wymusza konieczność utworzenia samodzielnego podmiotu, który będzie sprawował nadzór nad istniejącą oraz nowopowstałą bazą sportową jak również podejmował działania w celu utworzenia właściwych warunków rozwoju i promocji kultury fizycznej wśród mieszkańców na terenie Gminy Bochnia

Nowa spółka ma przejąć wszystkich pracowników Krytej Pływalni. GOSiR rozpocznie swoją działalność 2 lipca.