Reklama

Prawie 1 000 osób odwiedziło Giełdę Informacji Zawodowej

Prawie 1 000 osób odwiedziło Giełdę Informacji Zawodowej organizowaną przez Starostwo Powiatowe oraz Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Bochni. Giełda adresowana była w szczególności do uczniów kończących gimnazja i poszukujących swojej dalszej ścieżki kształcenia.

Podczas Giełdy szkoły ponadgimnazjalne powiatu bocheńskiego oraz Ochotniczy Hufiec Pracy zaprezentowały bogatą ofertę edukacyjno –zawodową na nowy rok szkolny, a ich uczniowie odpowiadali na nurtujące gimnazjalistów pytania i zachęcali ich do rozpoczęcia nauki w swojej szkole. Można też było przyjrzeć się eksponowanym pracom uczniów np. z dziedziny mechaniki, sztuki plastycznej,  grafiki a także doświadczyć efektów prac np. fryzjerskich czy cukierniczych.

Przez dwa dni młodzież mogła również skorzystać z pomocy doradców zawodowych, którzy po przeprowadzonych testach Zainteresowań Zawodowych sugerowali najodpowiedniejsze kierunki kształcenia. Z tej oferty skorzystało 610 – ciu uczniów.

Bardzo się ciesz, że aż tylu uczniów postanowiło odwiedzić naszą giełdę i co warto zaznaczyć nie tylko z naszego powiatu. Jakość kształcenia w naszych szkołach jest coraz lepsza i na tyle atrakcyjna, że spokojnie możemy konkurować z ofertą szkół z Wieliczki czy nawet Krakowa. Na giełdzie chcieliśmy nie tylko przedstawić kierunki kształcenia, ale również pokazać dodatkowe atuty każdej ze szkół czy też atmosferę w nich panującą. Jestem przekonany, że to wszystko sprawi, iż nie zawiedliśmy przyszłych adeptów i to właśnie w naszych szkołach zechcą kontynuować naukę – podsumowuje starosta Ludwik Węgrzyn.

Podobnie jak w latach ubiegłych, to wydarzenie cieszyło się dużą popularnością wśród gimnazjalistów i uczniów ostatnich klas szkól podstawowych, nie tylko z terenu powiatu bocheńskiego, ale i sąsiadujących powiatów, w tym brzeskiego i wielickiego.

Na Giełdzie swoje oferty również zaprezentowały Biblioteka Pedagogiczna, Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego, Powiatowy Urząd Pracy oraz Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna.