Reklama

8 mln zł dla Bochni i powiatu na usuwanie skutków osuwisk

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał jednostkom samorządu terytorialnego województwa małopolskiego promesy (z dnia 5 marca 2018 r.) na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi. Wręczenie promes przedstawicielom dofinansowanych samorządów odbyło się dziś w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie z udziałem wojewody małopolskiego Piotra Ćwika i wicewojewody Józefa Gawrona. 

Miasto Bochnia otrzymało 3 660 000 zł, a starostwo powiatowe 4 420 000 zł. Przekazujemy dziś promesy dla samorządów województwa małopolskiego na usuwanie skutków osuwiskowych. W tym roku Małopolska pozyskała prawie 22 miliony złotych na tego rodzaju działania. Przedstawicielom gmin i powiatów gratuluję i dziękuję za owocną współpracę z administracją rządową – powiedział wojewoda Piotr Ćwik.

W sumie jednostki samorządu terytorialnego województwa małopolskiego w ramach podziału środków budżetu państwa na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi, otrzymały promesy ogółem na kwotę 21 813 000,00 zł, w tym:13 488 000,00 zł – gminy,8 245 000,00 zł – powiaty,80 000,00 zł – samorząd województwa.
_____

Fot.: Małopolski Urząd Wojewódzki