Reklama

Forum Samorządowo – Oświatowe w Bochni

22.01.2018 r w Bochni odbyło się forum samorządowo- oświatowe z udziałem przedstawicieli Kuratorium Oświaty, Wiceminister Zdrowia Józefy Szczurek-Żelazko, Poseł RP – Urszuli Ruseckiej, przedstawicieli Samorządów bocheńskiego i brzeskiego, pracodawców i Zarządu małopolskiej Solidarności , grona pedagogicznego i młodzieży. Organizatorem przedsięwzięcia była bocheńska Solidarność. Tematem spotkania były warunki i kierunki kształcenia młodzieży, zapewnienie bezpieczeństwa i opieki medycznej  w szkołach.
Opieka zdrowotna w szkołach wywołała wiele pytań zarówno ze strony kuratorium jak i samorządów. Wspólnie przedstawione problemy nasunęło wiele nowych pomysłów. Pani Wiceminister opowiedziała o programach realizowanych przez Ministerstwo Zdrowia mających na celu rozszerzenie profilaktyki prozdrowotnej wśród dzieci i młodzieży w szkołach. Urząd pracy i pracodawcy przedstawili sytuację na rynku pracy i brak dobrze wykształconych fachowców. Podkreślali konieczność zmian systemowych w zakresie kształcenia zawodowego oraz możliwości likwidowania deficytów pracowników w poszczególnych zawodach.
Program forum był bardzo rozległy i poruszał wątki z zakresu kształcenia, bezpieczeństwa i kierunków rozwoju młodzieży z punktu widzenia Państwa, kuratorium, samorządów terytorialnych, pracodawców i rynku pracy oraz grona pedagogicznego i samej młodzieży. Wszyscy uczestnicy przyznali, że wspólnie przedstawione problemy i pomysły mogą pomóc w realizacji i przeprowadzeniu zmian w szkolnictwie.