Powiat: Miliony na inwestycje drogowe w Lipnicy Murowanej i Żegocinie

Prawie sześć milionów złotych wyniesie przebudowa i rozbudowa dróg w Żegocinie oraz Lipnicy Murowanej. W Starostwie Powiatowym w Bochni podpisano umowy na realizację inwestycji, na które Powiat pozyskał prawie 2,5 mln. zł. dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W obu wypadkach przebudowa i rozbudowa dróg prowadzona będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj.
W ramach tych inwestycji zmodernizowane zostanie ponad siedem kilometrów dróg, przebudowane sześć skrzyżowań, osiem przepustów, powstanie zatoka autobusowa, zamontowane zostaną znaki drogowe z oświetleniem LED. Wszystkie prowadzone prace zdecydowanie podniosą bezpieczeństwo użytkowników dróg południowej części Powiatu. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanych w to przedsięwzięcie, a szczególnie wójtom za dobrą współpracę i włączenie się w realizację -mówi Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2071K Łąkta Górna – Łapanów na terenie Gminy Żegocina obejmie.in. przebudowę drogi, skrzyżowań z drogami gminnymi w pasie drogowym drogi powiatowej; przepustu; zatoki. Natomiast  „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2075K Lipnica Murowana – Żegocina” to m in. rozbudowa i przebudowa drogi, budowa ciągu pieszego, budowa wyniesionego przejścia dla pieszych; montaż znaków aktywnych z oświetleniem LED. Wymiana lub montaż barier drogowych i barier mostowych, przebudowa przepustów oraz wykonanie zatoki autobusowej z peronem przystankowym.

Przed nami kolejny rok wytężonej pracy na rzecz infrastruktury drogowej w Powiecie Bocheńskim 
– podsumowuje Józef Mroczek, wicestarosta.

Koszt wykonania pierwszego zadania wynosi  997 038,00zł .Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2014 – 2020 to 481 161 zł. Udział Gminy Żegocina 16% wartości inwestycji na terenie gminy.

Natomiast wykonanie drugiego  zadania to kwota 4 987 699,20 zł. Dofinansowanie to 2 035 206 zł udział Gminy Lipnica Murowana i Żegocina to 16% , reszta sfinansowana zostanie przez powiat Bocheński.

____

Starostwo Powiatowe w Bochni