Reklama

Wtorek: Stanisław Kobiela zaprezentuje książkę z okazji 200-lecia I LO

Kończy się jubileuszowy rok 200. lecia Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni. Niewiele szkół w Polsce może poszczycić się tak długim rodowodem i tak piękną historią. Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej przygotowało publikację pt. SIŁA PRZYCIĄGANIA – Z dziejów Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni i Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.

Z murów tej bocheńskiej szkoły przez dziesiątki lat wychodziła młodzież znakomicie wykształcona, przygotowana do podejmowania wyzwań jakie niosło życie i świadoma wartości którym powinna służyć. Było to zasługą świetnego grona profesorów, już w dobie autonomii galicyjskiej. Wielu z nich posiadało tytuły naukowe, dyplomy zagranicznych uniwersytetów, działało w komisjach Akademii Umiejętności, a Bochnia była najbliżej Krakowa.

To szkolne środowisko czuło się częścią bocheńskiego społeczeństwa i angażowało się w nurt życia miasta, dając przykłady tego zaangażowania na każdym kroku. To dzięki nim rozkwitało w Bochni Towarzystwo Szkoły Ludowej, bocheński „Sokół”, harcerstwo, powstało Polskie Towarzystwo Tatrzańskie i Stowarzyszenie Bochniaków, wybudowano bursę gimnazjalną, kościół szkolny i Żeńskiej Seminarium Nauczycielskie.

W publikacji ciekawa jest historia Stowarzyszenia Bochniaków od 1936 roku i Słownik Biograficzny wybitnych profesorów i uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego zasłużonych dla nauki kultury i sztuki w XIX i XX wieku.

Nasze młodsze koleżanki i koledzy uczący się obecnie w I LO powinni wiedzieć kim byli ich poprzednicy sprzed trzydziestu, pięćdziesięciu czy stu lat, jak wesoło płynął im czas i za jakie kawały mogli wylecieć ze szkoły. Dowiemy się także jak ze szkolnych słabeuszy wyrastały światowej sławy autorytety i postacie, z których Polska może być dumna.

O tym jak powstawała książka opowie jej autor – Stanisław Kobiela, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.

Serdecznie zapraszamy na wieczór autorski Stanisława Kobieli do Domu Bochniaków, 12 grudnia (wtorek) o godz. 18.00. Podczas spotkania będzie możliwość zakupu książki w cenie promocyjnej oraz uzyskania autografu autora.