Nowy sekretarz gminy Łapanów

Gmina Łapanów ma nowego sekretarza. Anna Piasecka, która zajmowała to stanowisko od wielu lat, przeszła na emeryturę. Jej następca został wybrany w drodze konkursu.

Do naboru przystąpiło dwóch kandydatów, którzy – w ocenie komisji konkursowej – wykazali się wysokimi kwalifikacjami. Dlatego komisja pozostawiła decyzję o wyborze nowego sekretarza wójtowi.

Decyzją wójta Roberta Roja, nowym sekretarzem został Tadeusz Białka, dotychczas pracujący w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nowym Wiśniczu.