Reklama

Powiat zaprasza na spotkanie konsultacyjne

Zarząd Powiatu w Bochni zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych w terenu powiatu bocheńskiego na otwarte spotkanie, będące podsumowaniem procesu konsultacji Programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Spotkanie odbędzie się w środę 15 listopada o godzinie 15.00 w sali 103 (sala narad) Starostwa Powiatowego w Bochni.

W drugiej części spotkania przedstawiciele Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, realizującej zadania Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedstawią dobre praktyki przedsiębiorstw społecznych oraz aktualne możliwości prawne i finansowe tworzenia tego typu podmiotów w Małopolsce oraz wstępny pomysł na stworzenie przedsiębiorstwa społecznego w powiecie bocheńskim we współpracy z Powiatem.

Ramowy program:
– Przedsiębiorczość społeczna – szansa dla organizacji pozarządowych i samorządów – możliwości , praktyki, wyzwania – przedstawicielka MOWES
– Wstępny pomysł na przedsiębiorstwo społeczne – informacja nt. planów samorządu – przedstawicielka PCPR w Bochni
– Dyskusja nad pomysłami na przedsiębiorstwo społeczne
– Podsumowanie dyskusji, wnioski
– Zakończenie spotkania, informacja o dalszych planach