Reklama

„Ekonomik” Ambasadorem Parlamentu Europejskiego

Zespół Szkół Nr 3 przystąpił do programu „Szkoła – Ambasador Parlamentu Europejskiego” (EPAS – European Parliament Ambassador School) wspólnie z 35 szkołami z całej Polski.

Celem programu było pobudzenie świadomości młodzieży na temat Europy i demokracji europejskiej, poprzez przekazywanie informacji o Unii Europejskiej, a w szczególności o Parlamencie Europejskim.

W ramach programu w Ekonomiku założono szkolny punkt informacyjny poświęcony Unii Europejskiej, organizowano działania poświęcone istotnym kwestiom unijnym, przeprowadzono lekcje europejskie oraz zorganizowano „Dzień Europy”. Nauczyciele (Starsi Ambasadorowie) brali udział w spotkaniach – szkoleniach EPAS-owych we Wrocławiu. Koordynatorem programu były Justyna Krzysik-Bijata i Teresa Tomczyk, a w programie brali udział uczniowie klas pierwszych.

W czerwcu 2017 roku Ekonomik z sukcesem zakończył swój udział w programie, znajdując się w gronie pięciu najlepszych szkół w Polsce i otrzymał zaproszenie na dwudniowe seminarium do Brukseli (18-19 września). Szkołę reprezentowała Justyna Krzysik-Bijata, która uczestniczyła w międzynarodowych warsztatach w Parlamencie Europejskim wraz z innymi nauczycielami z krajów Unii Europejskiej oraz w spotkaniu z wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego – Rainerem Wielandem, w Domu Historii Europejskiej.

Jednocześnie 18 września we wrocławskim Domu Europy, wicedyrektor Lucyna Korta i Teresa Tomczyk odebrały z rąk posła do Parlamentu Europejskiego – Kazimierza Michała Ujazdowskiego specjalny certyfikat „Szkoły – Ambasadora Parlamentu Europejskiego” oraz tablicę honorową do umieszczenia na ścianie budynku. Podczas spotkania wręczono również podziękowania i dyplomy dla dyrekcji, nauczycieli i uczniów za wkład w realizację programu.

fot. z arch. placówki