Reklama

Więźniowie z Wiśnicza rozpoczynają kurs chrześcijaństwa

28 więźniów z Nowego Wiśnicza rozpocznie w sobotę Kurs Alpha. Jest to forma przybliżenia podstaw chrześcijaństwa. W Bochni Kurs Alpha odbył się już dwukrotnie, teraz kolej na zakład karny w Wiśniczu.

Kursowi będzie towarzyszyła akcja modlitewna „Cyrenejczyk Wiśnicki”. Chodzi o to, aby każdy z uczestników kursu miał jedną osobę, która go wspiera duchowo i się za niego modli. Akcja polega na 3 dobrowolnych zobowiązaniach. Są to: codzienna modlitwa w intencji prowadzących i uczestników kursu przez cały okres jego trwania, uczestnictwo w Eucharystii w każdą sobotę, kiedy w Wiśniczu będzie odbywał się kurs, wreszcie sobotni post polegający np. na wyrzeczeniu się ulubionego przysmaku lub formy spędzania czasu.

Kurs Alpha w zakładzie karnym w Nowym Wiśniczu potrwa od 9 września do 9 grudnia.