reklama a

Droga w Drwini zamknięta w związku z budową mostu

W związku z rozbiórką starego mostu w Drwini i budową nowego, droga w tym rejonie jest od dzisiaj zamknięta. Kierowcy muszą korzystać z objazdów. Utrudnienia potrwają do 15 grudnia.

Powiat bocheński dostał na most w Drwini prawie 1,7 mln zł dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej.

Inwestycja obejmie rozbiórkę istniejącego mostu o konstrukcji jednoprzęsłowej, żelbetowej. W miejscu rozebranego mostu zostanie wykonany nowy obiekt o nośności 40 ton i konstrukcji niosącej belkowej sprężonej monolitycznej.

Nawierzchnia jezdni na nowej przeprawie zostanie poszerzona i będzie miała 6 m. Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa użytkowników drogi powiatowej, w tym pieszym, na nowym obiekcie zaprojektowano chodnik oddzielony od jezdni opaską bezpieczeństwa z barierą energochłonną.

W trakcie robót przebudowane zostaną sieci teletechniczna i gazowa, nastąpi przebudowa dróg dojazdowych oraz umocnienie koryta rzeki Drwinka.