Matura w wiśnickim Zakładzie Karnym

Podobnie, jak w całej Polsce, w wiśnickim Zakładzie Karnym trwają egzaminy dojrzałości. Przystąpiło do nich pięciu osadzonych.

Do egzaminu maturalnego w przywięziennym Centrum Kształcenia Ustawicznego przystąpiło pięciu skazanych. Czwórka ze skazanych przystąpiła do matury z języka polskiego w wersji rozszerzonej. W przypadku egzaminu z języka obcego, cztery osoby zdawały maturę z angielskiego, a jedna z niemieckiego. Do egzaminu z wiedzy o społeczeństwie podchodzi jeden osadzony.

Ten egzamin zamyka pewien etap w waszym życiu. To bardzo dobra wiadomość, że zdecydowaliście się przystąpić do matury. To także dowód na to, że nie marnowaliście czasu w więzieniu, ale pracowaliście nad swoją edukacją – powiedział przed rozpoczęciem pierwszego egzaminu zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu – mjr Michał Kuśnierz.

19 maja rozpocznie się część ustna egzaminu dojrzałości. Osadzeni będą oceniani z języka polskiego, matematyki i języka obcego.