We wtorek inauguracja Młodzieżowej Rady Miasta

W najbliższy wtorek odbędzie się inauguracyjne posiedzenie i złożenie ślubowania przez nowo wybranych członków Młodzieżowej Rady Miasta. To pierwsze tego typu ciało w historii bocheńskiego samorządu.

W ubiegłym miesiącu młodzież bocheńskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wyłoniła swoich przedstawicieli do wybranej w Bochni pierwszy raz Młodzieżowej Rady Miasta Bochnia. W najbliższy wtorek 9 maja 2017 r. o godz. 14.00 w Sali obrad UM przy ul. Kazimierza Wielkiego 2 odbędzie się inauguracyjne posiedzenie MRM, podczas którego nastąpi ślubowanie radnych, wybór władz oraz powołanie komisji problemowych – informuje Jan Balicki, przewodniczący „dorosłej” Rady Miasta Bochnia.

Jan Balicki, na co dzień dyrektor największej szkoły ponadgimnazjalnej w Bochni (ZS nr 1) zaprasza do udziału w uroczystości ukonstytuowania się Rady i „towarzyszenie młodzieży w tym ważnym wydarzeniu”.

Porządek obrad

1. Otwarcie I sesji MRM
2. Ogłoszenie wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Bochnia – protokół Komisji wyborczej i wręczenie zaświadczeń wyboru do MRM Bochnia .
3. Ślubowanie radnych.
4. Wybory Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybory Prezydium MRM Bochnia.
6. Powołanie Komisji Problemowych.
7. Wybory przewodniczących i członków Komisji Problemowych.
8. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
9. Zamknięcie obrad.