Reklama

J. Lysy: burmistrz Kosturkiewicz dezinformuje społeczeństwo, podając nieprawdziwe informacje o RPK

10 listopada br. wpłynęło do naszej redakcji oświadczenie Przewodniczącego Związku Komunalnego ds. Komunikacji – Jerzego Lysego i Stanisława Gaworczyka – członka zarządu związku w sprawie RPK. Zarzucają oni w nim burmistrzowi m in. podawanie nieprawdziwych informacji na konferencji prasowej w dniu 10 listopada br. w sprawie planów co do uchwał na najbliższym zgromadzeniu wspólników.

Oto treść oświadczenia

Oświadczenie

Zarząd Związku Komunalnego Gmin ds. Komunikacji Rejonu Bocheńskiego informuje, że przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Bogdan Kosturkiewicz zwołał na dzień 13.11.2009 r. posiedzenie Zgromadzenia, w trakcie którego nie zamierza – jak stwierdził na konferencji prasowej w dniu 10.11 br. – przekazać kwoty 350 tys. zł. na pokrycie strat RPK za lata 2007 i 2008, lecz planuje zmniejszyć obowiązujący budżet dotacyjny o kwotę 657 tys. zł. poprzez obniżenie wpłat Miasta Bochni o 427 tys. zł. i Gminy Rzezawa – o 230 tys. zł (pkt. 4 w proponowanym przez P. Kosturkiewicza porządku obrad).

Forsowanie tych zmian (przy współpracy przedstawiciela Gminy Rzezawa) pod koniec roku 2009, czyli po wykonaniu przez RPK większości rocznych usług komunikacyjnych jest karygodnym działaniem, świadczącym o próbie uchylenia się burmistrza miasta Bochni od zapłaty za skonsumowane, w znaczącej części – ulgowe przewozy pasażerskie. Decyzja o wystąpieniu z dniem 31.12.2009 r. ze Związku Komunalnego, samorządów miasta Bochni i gminy Rzezawa nie może być pretekstem do nie wywiązywania się z należnych płatności za bieżącą działalność. Zachodzi nawet podejrzenie, że jest to rozpaczliwa próba szukania środków na uruchomienie nowej, miejskiej firmy transportowej kosztem RPK.

Pragniemy podkreślić, że kierowany przez burmistrza Kosturkiewicza samorząd miasta Bochni zalega z wpłatami do budżetu Związku na kwotę ponad 580 tys. zł. a samorząd Rzezawy – 295 tys. zł., lecz mimo tego Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. na terenie obu w/w gmin do dzisiaj świadczyło swoje usługi bez zakłóceń.

1. Wzywamy samorządy Miasta Bochni i Gminy Rzezawa do odpowiedzialnego zachowania oraz zgodnego z prawem i dobrymi obyczajami samorządowymi realizowania obowiązującego budżetu Związku, gwarantującego niezakłócone wykonywanie usług przez RPK.
2. Ze względu na próbę dezinformowania społeczeństwa przez Pana Bogdana Kosturkiewicza, zmuszeni jesteśmy opublikować materiały świadczące o faktycznych planach obecnego burmistrza Bochni, które zamierza on zrealizować na posiedzeniu, które zwołał w dn. 13.11.2009 r. (fotokopie projektowanej uchwały wraz z uzasadnieniem).
3. Przypominamy, że w Zgromadzeniu Związku Komunalnego, którego przewodniczącym od blisko trzech lat jest Pan Kosturkiewicz, miasto Bochnia reprezentują ponadto Bogdan Szumański – zastępca burmistrza i Piotr Dziurdzia – radny miejski. Gminę Rzezawa reprezentuje wójt Józef Słonina. W przypadku przegłosowania opisanych zmniejszeń budżetowych będą oni ponosić prawną i moralną odpowiedzialność za powstałe problemy komunikacyjne w Bochni i okolicy.
4. Oświadczamy, że podejmiemy zgodne z prawem działania, aby osoby o wygórowanych ambicjach politycznych nie zniszczyły przedsiębiorstwa dobrze służącego społeczeństwu ziemi bocheńskiej.

Bochnia, 10.11. 2009 r.

Za Zarząd:
Jerzy Lysy
Stanisław Gaworczyk

There are 2 comments

  1. która jest prawda ta na piśmie, czy ta mówiona w kronice krakowskiej ,wielki wstyd dla ludzi wysoko postawionych