2 mln zł na szkolenia zawodowe dla młodzieży

Wicestarosta Józef Mroczek odebrał z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy czek na kwotę 2 095 830,02 zł na utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej.

Projekt obejmował będzie organizację dodatkowych zajęć z zakresu kursów kwalifikacyjnych dla uczniów, organizację praktyk i staży we współpracy z pracodawcami, organizację i prowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz orientacji zawodowej, współpracę z uczelniami wyższymi (Politechnika Krakowska i AGH), organizację zajęć związanych z podnoszeniem kompetencji nauczycieli, organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów oraz wyposażenie placówek w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

Ze wsparcia skorzysta 280 uczniów z „Budowlanki” i Centrum Kształcenia Zawodowego, a także 26 nauczycieli zawodów z tych szkół – mówi wicestarosta Józef Mroczek.

Projekt realizowany będzie w latach 2017-2020 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.