Happening w Proszówkach: „Kochasz dzieci – nie pal śmieci”

17 marca uczniowie ZSG w Proszówkach wzięli udział w happeningu „Kochasz dzieci – nie pal śmieci”. Inicjatorem przedsięwzięcia był Samorząd Uczniowski.

Celem akcji było uświadomienie uczniom przyczyn zanieczyszczenia powietrza i jego zgubnego wpływu na zdrowie człowieka.

Uczniowie z wielkim zaangażowaniem podjęli się wykonania zadania przygotowując plakaty i hasła.

Barwny i … głośny korowód przeszedł ulicami Proszówek przypominając mieszkańcom o skutkach spalania w domowych piecach odpadów i śmieci.