Kopalnia otwiera podziemną drogę krzyżową schodami Regis

W piątek 3 marca w bocheńskiej kopalni odbędzie się uroczysta inauguracja podziemnej Drogi Krzyżowej. Powstała ona wzdłuż schodów Regis. 14 stacji namalował Antoni Stompór, bocheński artysta malarz oraz konserwator dzieł sztuki (na zdjęciu).

Pomysłodawcą takiej formy drogi krzyżowej jest Zbigniew Rojek, Prezes Zarządu bocheńskiej żupy. Stacje nawiązują swoją formą i kolorystyką do wyrobisk kopalni, kolorów soli, ale również do pracy górników. Numery oznaczające stacje przypominają górnicze marki pobierane przez każdego górnika przed zjazdem do pracy pod ziemię. Dodatkowym elementem zdobiącym stacje są kaganki nawiązujące do lamp, których przed wiekami używali w kopalni górnicy.

Stacje Drogi Krzyżowej zlokalizowane są wzdłuż schodów Regis, które prowadzą uczestników pod górę, nawiązując bezpośrednio do drogi jaką przeszedł Chrystus na wzgórze Golgota. Odwiedzając poszczególne stacje Drogi Krzyżowej zobaczyć można kaplicę Passionis oraz kaplicę Krucyfiks, odkrytą 6 lat temu i zachowaną w niezmienionym stanie.

Kopalnia zaprasza wszystkie chętne osoby na uroczyste rozważania stacji męki Pańskiej w piątek 3 marca oraz w niedzielę 5 marca o godz. 16.00.

Z racji ograniczonej ilości miejsc wymagana jest wcześniejsza rezerwacja. Bilety do nabycia w Biurze Obsługi Turystycznej przy szybie Campi. Cena biletu: 20,00 zł od osoby, czas trwania: około 2 godzin, zjazd o godz. 16:00 szybem Campi.