Reklama

Rzezawa: Wójt przekazał sprzęt strażakom

Jednostki OSP z Bratucic, Borku, Łazów, Jodłówki, Krzeczowic, Ostrowa Królewskiego i Okulic otrzymały po jednym komplecie profesjonalnego umundurowania bojowego zakupionego w ramach zadania „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa strażaków ochotników z terenu gminy Rzezawa poprzez zakup odzieży ochronnej”.

Każdy komplet składał się z: ubrania bojowego, hełmu, butów specjalnych, rękawic oraz kominiarki niepalnej. W trakcie przekazania wójt Gminy Rzezawa podziękował druhom za trudną i odpowiedzialną służbę oraz wyraził przekonanie, iż zakupione wyposażenie indywidualne przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych. Wartość przekazanego umundurowania wynosi 15618,54 zł.