Reklama

Ponad milion złotych na osuwiska

Powiat Bocheński otrzymał kolejną promesę na zadania drogowe, tym razem pozyskana kwota wynosi 1 150 000 zł.

Środki z promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostaną wykorzystane na zabezpieczenie i stabilizację osuwiska w Trzcianie oraz wykonanie dokumentacji projektowo budowlanej na zabezpieczenie i stabilizację osuwiska w Rajbrocie. Dzisiaj promesę odebrał wicestarosta Józef Mroczek z rąk wojewody Józefa Pilcha.

W przypadku osuwiska wraz z odbudową drogi w Trzcianie drogowcy wykonają konstrukcję oporową, zamontują pale wiercone z mikropalami kotwiącymi zwieńczone oczepem żelbetowym. Powstanie dren francuski, rów jak również wymienią grunt w korpusie drogi oraz na skarpie z wykonaniem opaski w postaci narzutu z głazów.

Powstanie także nowa nawierzchnia drogowa wraz z chodnikiem. Przebudowane zostaną zjazdy i drogi dojazdowe jak również powstaną nowe studzienki a istniejące zostaną przebudowane.

Prace rozpoczną się niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, a potrwają do końca października.

Dofinansowanie zadania na wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej osuwiska w miejscowości Rajbrot polegać będzie na określeniu szczegółowego zakres zadania przez wykonawcę dokumentacji projektowej. Dokumentacja ta będzie obejmować stabilizację osuwiska, stabilizację i naprawę uszkodzonego odcinka drogi wraz z uregulowaniem stosunków wodnych w rejonie i na obszarze osuwiska.